Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης των ιδιοτήτων συστήματος, οι οποίες παρέχουν έναν μηχανισμό ελέγχου της συμπεριφοράς του VMware SD-WAN σε ολόκληρο το σύστημα.

Οι ιδιότητες συστήματος μπορούν να οριστούν αρχικά χρησιμοποιώντας το αρχείο διαμόρφωσης cloud-init. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Προετοιμασία Cloud-init. Οι ακόλουθες ιδιότητες πρέπει να ρυθμιστούν για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της υπηρεσίας.

Όνομα συστήματος

Εισαγάγετε ένα πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα VMware στην ιδιότητα συστήματος network.public.address.

Χάρτες Google

Οι Χάρτες Google χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση των Edge και των κέντρων δεδομένων σε έναν χάρτη. Οι χάρτες ενδέχεται να μην εμφανιστούν χωρίς κλειδί άδειας χρήσης. Το Orchestrator θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, αλλά οι χάρτες του προγράμματος περιήγησης δεν θα είναι διαθέσιμοι σε αυτή την περίπτωση.

 1. Συνδεθείτε στο https://console.developers.google.com.
 2. Δημιουργήστε ένα νέο project, εάν δεν έχει δημιουργηθεί ήδη.
 3. Εντοπίστε το κουμπί Ενεργοποίηση API (Enable API). Κάντε κλικ στα API χαρτών Google Maps APIs και ενεργοποιήστε αμφότερα τα Google Maps JavaScript API και Google Maps Geolocation API.
 4. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης, κάντε κλικ στη σύνδεση Διαπιστευτήρια (Credentials).
 5. Στη σελίδα διαπιστευτηρίων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία διαπιστευτηρίων (Create Credentials) και μετά επιλέξτε Κλειδί API (API key). Δημιουργήστε ένα κλειδί API.
 6. Ορίστε την ιδιότητα συστήματος service.client.googleMapsApi.key VMware σε Κλειδί API.
 7. Ορίστε το service.client.googleMapsApi.enable σε «αληθές».

Twilio

Το Twilio είναι μια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων που σας επιτρέπει να λαμβάνετε ειδοποιήσεις VMware μέσω SMS. Είναι προαιρετικό. Τα στοιχεία λογαριασμού μπορούν να εισαχθούν στο VMware μέσω της σελίδας Ιδιότητες συστήματος (System Properties) της πύλης χειριστή. Οι ιδιότητες είναι οι εξής:

 • Το service.twilio.enable επιτρέπει την απενεργοποίηση της υπηρεσίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση στο Internet στο VMware
 • service.twilio.accountSid
 • service.twilio.authToken
 • service.twilio.phoneNumber σε μορφή (nnn)nnn-nnnn

Αποκτήστε την υπηρεσία στο https://www.twilio.com.

MaxMind

Το MaxMind είναι μια υπηρεσία γεωεντοπισμού. Χρησιμοποιείται για την αυτόματη ανίχνευση τοποθεσιών Edge και πύλης και ονομάτων ISP με βάση μια διεύθυνση IP. Εάν αυτή η υπηρεσία απενεργοποιηθεί, τότε οι πληροφορίες γεωεντοπισμού θα πρέπει να ενημερωθούν με μη αυτόματο τρόπο. Τα στοιχεία λογαριασμού μπορούν να εισαχθούν στο VMware μέσω της σελίδας Ιδιότητες συστήματος (System Properties) της πύλης χειριστή. Μπορείτε να διαμορφώσετε τα εξής:

 • Το service.maxmind.enable επιτρέπει την απενεργοποίηση της υπηρεσίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση στο Internet στο VMware
 • Το service.maxmind.userid διατηρεί το αναγνωριστικό χρήστη που παρέχεται από το MaxMind κατά τη δημιουργία του λογαριασμού
 • Το service.maxmind.license διατηρεί το κλειδί άδειας χρήσης που παρέχεται από το MaxMind

Αποκτήστε άδεια χρήσης στη διεύθυνση https://www.maxmind.com/en/geoip2-precision-city-service.

Email

Οι υπηρεσίες Email μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την αποστολή των μηνυμάτων ενεργοποίησης Edge όσο και για συναγερμούς και ειδοποιήσεις. Δεν είναι απαιτούμενο στοιχείο, αλλά συνιστάται έντονα να το ρυθμίσετε ως μέρος των λειτουργιών VMware. Οι ακόλουθες ιδιότητες συστήματος είναι διαθέσιμες για τη διαμόρφωση της εξωτερικής υπηρεσίας email που χρησιμοποιείται από το Orchestrator:

 • mail.smtp.auth.pass - κωδικός πρόσβασης χρήστη SMTP.
 • mail.smtp.auth.user - χρήστης SMTP για έλεγχο ταυτότητας.
 • mail.smtp.host - διακομιστής αναμετάδοσης για μηνύματα email που προέρχονται από το VMware.
 • mail.smtp.port - θύρα SMTP.
 • mail.smtp.secureConnection - χρήση SSL για κυκλοφορία SMTP.