Ο Οδηγός παρακολούθησης για Πύλη VMware SD-WAN περιγράφει τα βασικά στοιχεία της πύλης Πύλες VMware SD-WAN Gateways και εξηγεί τον τρόπο παρακολούθησης των δικών σας αναπτύξεων πύλης.

Συμβατότητα εκδόσεων

Παρόλο που οι αρχές σε αυτόν τον οδηγό ισχύουν σε μεγάλο βαθμό για οποιαδήποτε έκδοση της Πύλης, ορισμένες εντολές και παραδείγματα εξαγωγής μπορεί να αφορούν μόνο την έκδοση 5.0.0.