Χρησιμοποιήστε τις εντολές CLI για να ελέγξετε τη χωρητικότητα των στοιχείων πύλης και να βεβαιωθείτε ότι οι διαμορφωμένες τιμές δεν υπερβαίνουν τις υποστηριζόμενες τιμές, για να εξασφαλίσετε απρόσκοπτη απόδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χωρητικότητα των διαφόρων στοιχείων και τις υποστηριζόμενες τιμές για κάθε στοιχείο, ανατρέξτε στο Φύλλο δεδομένων απόδοσης και κλίμακας VMware SD-WAN που είναι δημοσιευμένο στην πύλη Partner Connect. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φύλλο δεδομένων, πρέπει να συνδεθείτε στην πύλη Partner Connect χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια συνεργάτη (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).