Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της αναπαραγωγής VMware SD-WAN Orchestrator, επίσης γνωστή ως αποκατάσταση καταστροφών (DR), είναι διαθέσιμες στην ενότητα Διαμόρφωση αποκατάστασης καταστροφών SD-WAN Orchestrator του Οδηγού ανάπτυξης και παρακολούθησης VMware SD-WAN Orchestrator που έχει δημοσιευτεί στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.