Μπορείτε να συσχετίσετε έναν χώρο συγκέντρωσης πυλών σε μια επιχείρηση. Τα Edge στην επιχείρηση συνδέονται στις τοποθεσίες χρησιμοποιώντας τις πύλες στον χώρο συγκέντρωσης πυλών.

Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στη Διαχείριση πελατών (Manage Customers).

Επιλέξτε έναν πελάτη και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Τροποποίηση (Modify) ή κάντε κλικ στη σύνδεση προς τον πελάτη.

Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτες (Customers).

Στη σελίδα Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration), η ενότητα Χώρος συγκέντρωσης πυλών (Gateway pool) εμφανίζει τον τρέχοντα χώρο συγκέντρωσης πυλών που σχετίζεται με τον επιλεγμένο πελάτη. Εάν απαιτείται, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό χώρο συγκέντρωσης πυλών από τους διαθέσιμους στην αναπτυσσόμενη λίστα και να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Εάν οι πύλες που είναι διαθέσιμες στην ομάδα πυλών έχουν αντιστοιχιστεί στον ρόλο πύλης συνεργατών, μπορείτε να παραδώσετε τις πύλες σε συνεργάτες. Επιλέξτε Ενεργοποίηση παράδοσης συνεργάτη (Enable Partner Handoff) για να διαμορφώσετε τις επιλογές παράδοσης για τα τμήματα και τις πύλες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαμόρφωση παράδοσης συνεργάτη.