Ως υπερχρήστης-χειριστής, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα για να ενεργοποιήσετε τις διοχετεύσεις διασύνδεσης cloud προς cloud (CCI) στο Πύλες SD-WAN.

Σημείωση: Οι διοχετεύσεις CCI δεν θα λειτουργούν με διαμορφώσεις παράδοσης πύλης συνεργάτη.

Διαδικασία

 1. Ο χειριστής SD-WAN λαμβάνει τα διαπιστευτήρια συνεργάτη Zscaler Cloud από το Zscaler. Επί του παρόντος, το Zscaler έχει περίπου 6 cloud. Το Zscaler θα παρέχει ξεχωριστά διαπιστευτήρια συνεργάτη για κάθε cloud στον Χειριστή.
 2. Για κάθε Zscaler cloud, ο χειριστής προσθέτει την ακόλουθη ιδιότητα συστήματος, πραγματοποιώντας είσοδο στο SD-WAN Orchestrator και μεταβαίνοντας στην καρτέλα Ιδιότητες συστήματος (System Properties).
  Όνομα cci.zscaler.zsdevel.net
  Τύπος δεδομένων JSON
  Τιμή
  { 
    "provider": "zscalerMtGRE", 
    "apiHost": "zsdevel.net", 
    "credentials": { 
      "username": "partner@vmware-mtgre-customer1.com", 
      "password": "*************", 
      "apiToken": "************",   
      "domain": "vmware-mtgre-customer1.com", 
      "apiPath": "/api/v1" 
    }, 
    "l7HealthCheck": { 
      "enabled": true, 
      "probeIntervalSec": 5, 
      "numOfRetries": 3, 
      "rttThresholdMs": 3000 
    }, 
    "domesticPreference": true 
  } 
  Περιγραφή Διαπιστευτήρια συνεργατών και διαμόρφωση για το Zscaler cloud: zsdevel.net
  Σημείωση: Υποστηρίζεται ο έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας επιπέδου 7 (L7) από το Πύλη SD-WAN στην πύλη Zscaler. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση ελέγχου εύρυθμης λειτουργίας L7 μέσω συμβάντων χειριστή μόνο, καθώς δεν υπάρχει υποστήριξη παρακολούθησης Orchestrator για αυτό στην έκδοση 5.0.0.
 3. Μεταβείτε στη σελίδα Πύλες (Gateways) και διαμορφώστε την υπηρεσία δικτύου διασύνδεσης cloud προς cloud (CCI).
  1. Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση της υπηρεσίας πύλης είναι IN_SERVICE ή QUIESCED.
  2. Στην περιοχή Ρόλοι πύλης (Gateway Roles), ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Διασύνδεση cloud προς cloud (Cloud-to-Cloud-Interconnect) και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
   Αυτό θα δημιουργήσει διοχετεύσεις CCI (κύριες και δευτερεύουσες διοχετεύσεις σε καθένα από τα Zscaler Cloud που έχουν διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας την ιδιότητα συστήματος στο προηγούμενο βήμα).
 4. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δημιουργία διοχέτευσης από τη σελίδα συμβάντα Συμβάντα χειριστή (Operator Events).
  Για κάθε πύλη και για κάθε Zscaler Cloud θα υπάρχει η ακόλουθη αλληλουχία συμβάντων:
  1. Η ενέργεια αυτοματισμού για τη δημιουργία της τοποθεσίας CCI πύλης τοποθετήθηκε στην ουρά
  2. Πραγματοποιήθηκε κλήση σε εξωτερικό API
  3. Δημιουργήθηκε τοποθεσία CCI για την πύλη
 5. Μόλις η δημιουργία της διοχέτευσης είναι επιτυχής, μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση διοχέτευσης και την κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας L7 χρησιμοποιώντας τα συμβάντα χειριστή, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα οθόνης.
 6. Για να διαγράψετε τις διοχετεύσεις CCI, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διασύνδεση cloud προς cloud (Cloud-to-Cloud-Interconnect) στη σελίδα Επισκόπηση πύλης (Gateway Overview). Μετά την απενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου MT-GRE, ο χρήστης θα πρέπει να εκτελέσει επανεξισορρόπηση της πύλης για να διαγράψει τις δρομολογήσεις MT-GRE από το SD-WAN Edge.