Ως Χειριστής, μπορείτε να ρυθμίσετε και να εμφανίσετε ένα συμβουλευτικό μήνυμα ειδοποίησης και συγκατάθεσης που καθορίζεται από τον Διαχειριστή ασφαλείας σχετικά με τη χρήση SD-WAN Orchestrator για χειριστές, συνεργάτες και επιχειρήσεις.

Για να διαμορφώσετε το προειδοποιητικό μήνυμα συγκατάθεσης:

Διαδικασία

 1. Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στις Ιδιότητες συστήματος (System Properties).
 2. Αναζητήστε και εντοπίστε την ιδιότητα συστήματος login.warning.banner.message.
 3. Επιλέξτε την ιδιότητα συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες > Τροποποίηση ιδιότητας συστήματος (Actions > Modify System Property). Εμφανίζεται η σελίδα Τροποποίηση ιδιότητας συστήματος ... (Modify System Property ...).
 4. Βεβαιωθείτε ότι το πεδίο Τύπος δεδομένων (Data Type) έχει οριστεί σε JSON.
 5. Στην περιοχή κειμένου Τιμή (Value), η προεπιλεγμένη τιμή είναι η εξής:
  {
    "msg": ""
  }

  Στη μεταβλητή «msg», πληκτρολογήστε το απαιτούμενο προειδοποιητικό μήνυμα μεταξύ «».

 6. Βεβαιωθείτε ότι τα πεδία Η τιμή είναι κωδικός πρόσβασης (Valus is Password) και Η τιμή είναι μόνο για ανάγνωση (Value is Read-only) έχουν οριστεί σε Όχι (No).
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση (Update).

Αποτελέσματα

Το προειδοποιητικό μήνυμα εμφανίζεται στο SD-WAN Orchestrator πριν από τη σύνδεση χρήστη για χειριστή, συνεργάτη και επιχείρηση.