Μετά τη δημιουργία μιας ομάδας πυλών, μπορείτε να προσθέσετε πύλες στην ομάδα και να συσχετίσετε την ομάδα με έναν εταιρικό πελάτη.

Κάθε φορά που δημιουργείτε μια νέα ομάδα πυλών ή κλωνοποιείτε μια ομάδα, ανακατευθύνεστε στη σελίδα Επισκόπηση ομάδας πυλών (Gateway Pool Overview) για να διαμορφώσετε τις ιδιότητες της ομάδας.

Για να διαμορφώσετε μια υπάρχουσα ομάδα πυλών:

Διαδικασία

 1. Στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση πυλών (Gateway Management) και μεταβείτε στις Ομάδες πυλών (Gateway Pools) στο αριστερό παράθυρο περιήγησης.
  Εμφανίζεται η σελίδα Ομάδες πυλών (Gateway Pools).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση ονόματος προς μια ομάδα πυλών που θέλετε να διαμορφώσετε.
 3. Διαμορφώστε τις ακόλουθες λεπτομέρειες για την ομάδα πυλών:
  1. Στην ενότητα Ιδιότητες (Properties), εμφανίζονται τα υπάρχοντα στοιχεία Όνομα, Περιγραφή, Παράδοση πύλης συνεργάτη και Τύπος συσχέτισης. Εάν απαιτείται, μπορείτε να τροποποιήσετε αυτά τα στοιχεία.
  2. Στην ενότητα Πύλες στην ομάδα (Gateways in Pool), κάντε κλικ στη Διαχείριση (Manage) για να προσθέσετε πύλες στην ομάδα.
   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αντιστοίχιση πυλών στην ομάδα πυλών (Assign Gateways to Gateway pool).
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Αντιστοίχιση πυλών στην ομάδα πυλών (Assign Gateways to Gateway pool), μετακινήστε τις απαιτούμενες πύλες από το τμήμα παραθύρου Διαθέσιμες (Available) στο τμήμα παραθύρου Αντιστοιχισμένες (Assigned) χρησιμοποιώντας τα βέλη και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση (Update).
 4. Οι πύλες που έχουν αντιστοιχιστεί στην επιλεγμένη ομάδα πυλών εμφανίζονται ως εξής.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Αποτελέσματα

Οι διαμορφωμένες ομάδες πυλών εμφανίζονται στη σελίδα Ομάδες πυλών (Gateway Pools).

Επόμενες ενέργειες

Μπορείτε να συσχετίσετε την ομάδα πυλών με έναν συνεργάτη ή έναν εταιρικό πελάτη. Τα Edge που είναι διαθέσιμα στην επιχείρηση είναι συνδεδεμένα με τις πύλες που είναι διαθέσιμες στην ομάδα.

Ανατρέξτε στις ακόλουθες συνδέσεις για να συσχετίσετε την ομάδα πυλών: