Το VMware παρέχει ιδιότητες συστήματος για τη διαμόρφωση διαφόρων δυνατοτήτων και επιλογών που είναι διαθέσιμες στην πύλη Orchestrator.

Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στη σελίδα Ιδιότητες συστήματος, η οποία παραθέτει τις διαθέσιμες προκαθορισμένες ιδιότητες συστήματος. Ανατρέξτε στη λίστα ιδιοτήτων συστήματος, η οποία παραθέτει ορισμένες από τις ιδιότητες συστήματος που μπορείτε να τροποποιήσετε ως χειριστής.

Για να διαμορφώσετε τις ιδιότητες συστήματος:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ιδιότητα συστήματος (New System Property) για να προσθέσετε μια νέα ιδιότητα.
 2. Στο παράθυρο Νέα ιδιότητα συστήματος (New System Property), διαμορφώστε τις ακόλουθες παραμέτρους:
 3. Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα Εισαγάγετε το Όνομα (Name) για τη νέα ιδιότητα συστήματος.
  Τύπος δεδομένων Επιλέξτε τον απαιτούμενο Τύπο δεδομένων (Data Type) από το αναπτυσσόμενο μενού.
  Τιμή Εισαγάγετε Τιμή (Value) για την ιδιότητα σύμφωνα με τον τύπο δεδομένων.
  Η τιμή είναι κωδικός πρόσβασης Επιλέξτε Ναι (Yes) ή Όχι (No) όπως απαιτείται.
  Η τιμή είναι μόνο για ανάγνωση Επιλέξτε Ναι (Yes) ή Όχι (No) όπως απαιτείται.
  Περιγραφή Εισαγάγετε την Περιγραφή (Description) για τη νέα ιδιότητα συστήματος
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο Αναζήτηση (Search) για να βρείτε μια συγκεκριμένη ιδιότητα συστήματος. Ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο «Λίστα ιδιοτήτων συστήματος» στον Οδηγό ανάπτυξης και εποπτείας VMware SD-WAN Orchestrator, ο οποίος παραθέτει ορισμένες από τις ιδιότητες συστήματος που μπορείτε να τροποποιήσετε ως χειριστής.

Σημείωση: Συνιστάται να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη VMware πριν κάνετε αλλαγές στις ιδιότητες συστήματος.