Μπορείτε να διαχειριστείτε τα είδωλα λογισμικού Edge που έχουν αντιστοιχιστεί απευθείας σε μια επιχείρηση, εκχωρώντας ένα προφίλ χειριστή σε μια επιχείρηση ή επιτρέποντας σε έναν εταιρικό υπερχρήστη να διαχειρίζεται τα είδωλα λογισμικού.

Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στη Διαχείριση πελατών (Manage Customers).

Επιλέξτε έναν πελάτη και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Τροποποίηση (Modify) ή κάντε κλικ στη σύνδεση προς τον πελάτη.

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτες (Customers).

Στη σελίδα Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration), η ενότητα Διαχείριση ειδώλου Edge (Edge Image Management) εμφανίζει το τρέχον προφίλ χειριστή που σχετίζεται με τον επιλεγμένο εταιρικό πελάτη. Ως υπερχρήστης-χειριστής, μπορείτε να επιλέξετε και να εκχωρήσετε ένα διαφορετικό προφίλ χειριστή από τη λίστα προφίλ χειριστών που είναι διαθέσιμα για τον πελάτη, εάν χρειάζεται.

Κατά τη μετάβαση σε άλλο προφίλ χειριστή, λάβετε υπόψη τους ακόλουθους περιορισμούς:

  • Εάν μεταβείτε από ένα προφίλ χειριστή που βασίζεται σε τμήμα σε ένα προφίλ χειριστή που βασίζεται σε δίκτυο, τα Edge στην επιχείρηση για το προφίλ που βασίζεται σε τμήμα δεν λαμβάνουν ενημερώσεις ειδώλων λογισμικού.
  • Εάν μεταβείτε από ένα προφίλ χειριστή που βασίζεται σε δίκτυο σε ένα προφίλ χειριστή που βασίζεται σε τμήμα, τα Edge στην επιχείρηση για το προφίλ που βασίζεται σε δίκτυο δεν λαμβάνουν ενημερώσεις ειδώλων λογισμικού.
Εάν θέλετε ένας εταιρικός υπερχρήστης να διαχειρίζεται τα είδωλα λογισμικού Edge, πρέπει να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Ανάθεση διαχείρισης ειδώλου λογισμικού Edge (Delegate Edge Software Image Management). Μόλις ενεργοποιήσετε την επιλογή Ανάθεση διαχείρισης ειδώλου λογισμικού Edge (Delegate Edge Software Image Management) και κάνετε κλικ στην Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes), εμφανίζονται όλα τα εκχωρημένα είδωλα λογισμικού για τον εταιρικό πελάτη. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify) για να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα είδωλο λογισμικού για τον επιλεγμένο πελάτη.
Σημείωση: Μπορείτε να καταργήσετε ένα αντιστοιχισμένο είδωλο από έναν εταιρικό πελάτη, μόνο εάν το είδωλο δεν είναι προεπιλεγμένο είδωλο και δεν χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή από οποιαδήποτε Edge εντός της επιχείρησης.
Σημείωση: Για την έκδοση 5.1.0, ένα προφίλ χειριστή θα μπορούσε να περιλαμβάνει στοιχεία ειδώλου υλικολογισμικού πλατφόρμας και μόντεμ ή/και προεπιλεγμένου ειδώλου εργοστασιακών ρυθμίσεων για διάφορες συσκευές Edge, ως εξής, (είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας για μοντέλα συσκευών Edge 6X0 και μοντέλα συσκευών Edge 3X00 (3400/3800/3810), είδωλα υλικολογισμικού μόντεμ για 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) και 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW) και είδωλα για όλες τις φυσικές συσκευές SD-WAN Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες Είδωλα υλικολογισμικού και λογισμικού με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator και Διαχείριση προφίλ χειριστών.