Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρόλο υπερχρήστη για να διαγράψετε τα κλειδιά SSH για άλλους χρήστες.

Για να ανακαλέσετε το κλειδί SSH:
  1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο χρήστη που εμφανίζεται στην επάνω δεξιά πλευρά του παραθύρου. Εμφανίζεται ο πίνακας Πληροφορίες χρήστη (User Information).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάκληση κλειδιού SSH (Revoke SSH Key).
Για να ανακαλέσετε τα κλειδιά SSH άλλων χρηστών-χειριστών:
  1. Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στον Έλεγχο ταυτότητας Orchestrator (Orchestrator Authentication).
  2. Στην περιοχή Κλειδιά SSH (SSH Keys), επιλέξτε τα ονόματα χρήστη SSH για τα οποία θέλετε να διαγράψετε τα κλειδιά SSH.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες > Ανάκληση κλειδιού SSH... (Actions > Revoke SSH Key...).
Τα κλειδιά SSH για έναν χρήστη διαγράφονται αυτόματα όταν:
  • αλλάξετε τον ρόλο χρήστη σε χειριστή επιχείρησης ή ειδικό επιχείρησης, επειδή αυτοί οι ρόλοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε Edge χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί.
  • διαγράψετε έναν χρήστη από το Orchestrator.
    Σημείωση: Όταν ένας χρήστης διαγράφεται ή απενεργοποιείται από τις εξωτερικές υπηρεσίες παροχής SSO, ο χρήστης δεν μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στο Orchestrator. Ωστόσο, τα κλειδιά ασφαλούς πρόσβασης σε Edge του χρήστη παραμένουν ενεργά έως ότου ο χρήστης διαγραφεί ρητά και από το Orchestrator. Επομένως, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τον χρήστη από το IdP, πριν τον διαγράψετε από το Orchestrator.