Το VMware παρέχει ιδιότητες συστήματος για τη διαμόρφωση διαφόρων δυνατοτήτων και επιλογών που είναι διαθέσιμες στην πύλη Orchestrator.

Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στη σελίδα Ιδιότητες συστήματος (System Properties), η οποία παραθέτει τις διαθέσιμες προκαθορισμένες ιδιότητες συστήματος. Ανατρέξτε στη λίστα ιδιοτήτων συστήματος, η οποία παραθέτει ορισμένες από τις ιδιότητες συστήματος που μπορείτε να τροποποιήσετε ως χειριστής.

Για να διαμορφώσετε τις ιδιότητες συστήματος:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ιδιότητα συστήματος (New System Property) για να προσθέσετε μια νέα ιδιότητα.
  2. Στο παράθυρο Νέα ιδιότητα συστήματος (New System Property), εισαγάγετε ένα όνομα για τη νέα ιδιότητα και επιλέξτε τον Τύπο δεδομένων (Data Type) από την αναπτυσσόμενη λίστα.
  3. Εισαγάγετε Τιμή (Value) για την ιδιότητα σύμφωνα με τον τύπο δεδομένων.
  4. Εισαγάγετε μια περιγραφή για την ιδιότητα.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).
  6. Για να τροποποιήσετε τις τιμές μιας ιδιότητας, κάντε κλικ στη σύνδεση προς την ιδιότητα ή επιλέξτε την ιδιότητα και κάντε κλικ στις επιλογές Ενέργειες (Actions) > Τροποποίηση ιδιότητας συστήματος (Modify System Property).
  7. Για να καταργήσετε μια ιδιότητα, επιλέξτε την ιδιότητα και κάντε κλικ στις επιλογές Ενέργειες (Actions) > Διαγραφή ιδιότητας συστήματος (Delete System Property).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο Αναζήτηση (Search) για να βρείτε μια συγκεκριμένη ιδιότητα συστήματος. Ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο «Λίστα ιδιοτήτων συστήματος» στον Οδηγό ανάπτυξης και εποπτείας VMware SD-WAN Orchestrator, ο οποίος παραθέτει ορισμένες από τις ιδιότητες συστήματος που μπορείτε να τροποποιήσετε ως χειριστής.

Σημείωση: Συνιστάται να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη VMware πριν κάνετε αλλαγές στις ιδιότητες συστήματος.