Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα χρηστών, εκτελέστε τα βήματα αυτής της διαδικασίας.

Διαδικασία

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάλογος > Ομάδες (Directory > Groups).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ομάδας (Add Group).
    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ομάδας (Add Group).
  3. Πληκτρολογήστε το όνομα και την περιγραφή της ομάδας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).