Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αναπαράσταση λειτουργιών δικτύου (Network Function Virtualization - NFV) στα Edge και να αναπτύξετε λειτουργίες εικονικού δικτύου (Virtual Network Functions - VNF) στα Edge χρησιμοποιώντας τείχη προστασίας τρίτων.

Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στη Διαχείριση πελατών (Manage Customers).

Επιλέξτε έναν πελάτη και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Τροποποίηση (Modify) ή κάντε κλικ στη σύνδεση προς τον πελάτη.

Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτες (Customers).

Στη σελίδα Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration), η ενότητα Edge NFV επιτρέπει την ενεργοποίηση του NFV στα Edge και επιτρέπει στους πελάτες να αναπτύσσουν VNF τρίτων σε πλατφόρμες Edge έτοιμες για υπηρεσία.

Προς το παρόν, τα μοντέλα πλατφόρμας Edge έτοιμα για υπηρεσία είναι τα 520v και 840. Ως χρήστης-χειριστής, όταν ενεργοποιείτε το Edge NFV, οι πελάτες μπορούν να διαμορφώσουν και να αναπτύξουν VNF και άδειες χρήσης VNF από τις υπηρεσίες δικτύου τους.

  • Ενεργοποίηση Edge NFV (Enable Edge NFV) – Ορίστε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ανάπτυξης VNF σε Edge. Μετά την ανάπτυξη ενός ή περισσότερων VNF σε Edge, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.
  • VNF ασφάλειας (Security VNFs) – Επιλέξτε τα σχετικά πλαίσια ελέγχου δίπλα στα VNF τρίτων κατασκευαστών, για να αναπτύξετε τα αντίστοιχα VNF ασφάλειας σε Edge.

Αφού επιλέξετε τα VNF ασφάλειας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).