Για να προσθέσετε έναν νέο ρόλο για έναν χειριστή, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

 1. Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση (Administration) από το επάνω μενού.
 2. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών (User Management) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ρόλοι (Roles).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ρόλου (Add Role).
  Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:
 4. Εισαγάγετε τα ακόλουθα στοιχεία για τον νέο προσαρμοσμένο ρόλο:
  Επιλογή Περιγραφή
  Λεπτομέρειες ρόλου
  Όνομα ρόλου Εισαγάγετε ένα όνομα για τον νέο ρόλο.
  Περιγραφή ρόλου Εισαγάγετε μια περιγραφή για τον ρόλο.
  Πρότυπο (Template) Προαιρετικά, επιλέξτε έναν υπάρχοντα ρόλο ως πρότυπο από την αναπτυσσόμενη λίστα. Τα προνόμια για το επιλεγμένο πρότυπο εκχωρούνται στον νέο ρόλο.
  Πεδίο εφαρμογής Επιλέξτε Χειριστής (Operator), Συνεργάτης (Partner) ή Πελάτης (Customer) ως πεδίο εφαρμογής του ρόλου. Ο νέος ρόλος εμφανίζεται σε όλους τους λογαριασμούς για τον επιλεγμένο χρήστη ως προεπιλεγμένος ρόλος. Ανάλογα με το επιλεγμένο πεδίο εφαρμογής, τα προνόμια που εμφανίζονται στην ενότητα Δημιουργία ρόλου (Role Creation) ποικίλλουν. Για παράδειγμα, εάν ένας χειριστής δημιουργήσει έναν ρόλο για έναν συνεργάτη, ο ρόλος εμφανίζεται στη λίστα των ρόλων του συνεργάτη και μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία μόνο από έναν χειριστή και έναν χρήστη συνεργάτη που έχει τα απαιτούμενα δικαιώματα.
  Δημιουργία ρόλου
  Καθολικές ρυθμίσεις και διαχείριση Αυτά τα προνόμια παρέχουν πρόσβαση στη διαχείριση χρηστών και στις καθολικές ρυθμίσεις που είναι κοινές για όλες τις υπηρεσίες. Η επιλογή αυτού του προνομίου είναι υποχρεωτική. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το στοιχείο Καθολικές ρυθμίσεις, υποστήριξη χειριστών (Global Settings Operator Support).
  SD-WAN Αυτά τα προνόμια παρέχουν στον χρήστη διάφορα επίπεδα πρόσβασης γύρω από τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και τα διαγνωστικά για το SD-WAN. Μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε ένα προνόμιο SD-WAN. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Δεν υπάρχουν προνόμια (No Privileges).
  Cloud Web Security Αυτά τα προνόμια παρέχουν στον χρήστη διάφορα επίπεδα πρόσβασης γύρω από τις δυνατότητες του Cloud Web Security. Μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε ένα προνόμιο Cloud Web Security. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Δεν υπάρχουν προνόμια (No Privileges).
  Secure Access Αυτά τα προνόμια θα δώσουν στον χρήστη διάφορα επίπεδα πρόσβασης γύρω από τις δυνατότητες Secure Access. Μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε ένα προνόμιο της λειτουργίας Secure Access. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Δεν υπάρχουν προνόμια (No Privileges).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
  Ο νέος προσαρμοσμένος ρόλος εμφανίζεται στη σελίδα Διαχείριση χρηστών > Ρόλοι (User Management > Roles) του χρήστη, ανάλογα με το επιλεγμένο Πεδίο εφαρμογής (Scope). Κάντε κλικ στη σύνδεση για τον προσαρμοσμένο ρόλο για να προβάλετε τις ρυθμίσεις.