Η δυνατότητα Αυτοεπιδιόρθωσης επιτρέπει σε εταιρικούς χρήστες και χρήστες παρόχων διαχειριζόμενων υπηρεσιών (MSP) VMware SD-WAN να ενεργοποιήσουν και να διαμορφώσουν τις δυνατότητες Αυτοεπιδιόρθωσης σε επίπεδο Πελάτη, Προφίλ και Edge.

Για να ενεργοποιήσετε την Αυτοεπιδιόρθωση σε επίπεδο Πελάτη, βεβαιωθείτε ότι έχετε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η υπηρεσία VMware Edge Network Intelligence (ανάλυση) ενεργοποιείται στο VMware SD-WAN Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της υπηρεσίας ENI στο SD-WAN Orchestrator, επικοινωνήστε με τον υπερχρήστη-χειριστή.
 • Το SD-WAN Orchestrator πρέπει να είναι 5.0.1.0 και το SD-WAN Edges πρέπει να εκτελεί τουλάχιστον τον κώδικα έκδοσης 4.3.1. Μπορείτε να ελέγξετε το είδωλο λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε κάθε Εdge, μεταβαίνοντας στη Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges). Ο πίνακας στη σελίδα Edge (Edges) θα έχει μια στήλη που εμφανίζει την έκδοση λογισμικού του Edge ανά πελάτη.

Όταν δημιουργείτε έναν νέο εταιρικό πελάτη SD-WAN, το VMware SD-WAN Orchestrator επιτρέπει στους υπερχρήστες-χειριστές, στους τυπικούς διαχειριστές, στους συνεργάτες-υπερχρήστες και στους τυπικούς διαχειριστές συνεργατών να ενεργοποιήσουν τη λειτουργικότητα Αυτοεπιδιόρθωσης.

Για να ενεργοποιήσετε την Αυτοεπιδιόρθωση για έναν νέο πελάτη, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Συνδεθείτε στο SD-WAN Orchestrator ως χρήστης-χειριστής.
 2. Μεταβείτε στις επιλογές Πελάτες και συνεργάτες (Customers & Partners) > Διαχείριση πελατών (Manage Customers) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέος πελάτης (New Customer).

  Εμφανίζεται η σελίδα Νέος πελάτης (New Customer).

  Το περιβάλλον εργασίας χρήστη Νέου πελάτη εμφανίζει επιλογές για την προσθήκη ενός νέου πελάτη, με επιλεγμένα τα πλαίσια ελέγχου Edge Network Intelligence και Αυτοεπιδιόρθωση (Self Healing).
 3. Εισαγάγετε όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες πελάτη και τα στοιχεία λογαριασμού διαχείρισης και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο (Next).
 4. Στη διαδρομή Υπηρεσίες (Services) > Ασφαλής πρόσβαση (Secure Access), επιλέξτε τις υπηρεσίες SD-WAN και Edge Network Intelligence (ENI) στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο πελάτης μαζί με τους ρόλους και τα δικαιώματα που είναι διαθέσιμα για την επιλεγμένη υπηρεσία.
 5. Στην περιοχή της υπηρεσίας Edge Network Intelligence, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτοεπιδιόρθωση (Self Healing), για να επιτρέψετε στο ENI να παρέχει συστάσεις αποκατάστασης για τη βελτίωση της απόδοσης των εφαρμογών. Από προεπιλογή, η δυνατότητα Αυτοεπιδιόρθωσης δεν είναι ενεργοποιημένη για έναν πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση Αυτοεπιδιόρθωσης στον Οδηγό χρήστη του VMware Edge Network Intelligence, που διατίθεται στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-Edge-Network-Intelligence/index.html.
  Σημείωση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία SD-WAN.
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία Ανάλυσης είναι ενεργοποιημένη στο SD-WAN Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργοποίηση VMware Edge Network Intelligence στο VMware SD-WAN Orchestrator» στον Οδηγό διαμόρφωσης VMware Edge Network Intelligence, ο οποίος διατίθεται στην Τεκμηρίωση VMware SD-WAN.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πελάτη (Add Customer). Το νέο όνομα πελάτη εμφανίζεται στη σελίδα Πελάτες (Customers). Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του πελάτη για να μεταβείτε στην πύλη πελάτη και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις πελάτη.
Μόλις ενεργοποιηθεί η δυνατότητα Αυτοεπιδιόρθωσης για έναν πελάτη, το VMware Edge Network Intelligence (ENI) παρακολουθεί και ιχνηλατεί το δίκτυο VMware SD-WAN για ζητήματα απόδοσης συστήματος και εφαρμογών σε όλα τα Edge που παρέχονται κάτω από αυτόν τον πελάτη. Στη συνέχεια, το ENI συλλέγει δεδομένα σχετικά με ενέργειες Αυτοεπιδιόρθωσης και ενεργοποιεί συστάσεις αποκατάστασης προς τους χρήστες στην πλευρά του SD-WAN απευθείας μέσω του email ειδοποίησης περιστατικού.
Σημείωση: Προς το παρόν, μόνο η μη αυτόματη αποκατάσταση υποστηρίζεται από το ENI. Η υποστήριξη αυτόματης αποκατάστασης έχει προγραμματιστεί σε μελλοντικές εκδόσεις.