Μπορείτε να κλωνοποιήσετε τις διαμορφώσεις από μια υπάρχουσα Ομάδα πυλών και να δημιουργήσετε νέα Ομάδα πυλών με τις κλωνοποιημένες ρυθμίσεις.

Στην πύλη Χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες πυλών (Gateway Pools).

Διαδικασία

  1. Στη σελίδα Ομάδες πυλών (Gateway Pools), επιλέξτε την Ομάδα πυλών που θέλετε να κλωνοποιήσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Kλωνοποίηση ομάδας πυλών (Clone Gateway Pool).
  2. Στο παράθυρο Νέα ομάδα πυλών (New Gateway Pools), διαμορφώστε τα ακόλουθα στοιχεία:
    Η Ομάδα πυλών κλωνοποιεί την υπάρχουσα διαμόρφωση από την επιλεγμένη Ομάδα πυλών. Εάν απαιτείται, μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές, δείτε το Δημιουργία νέας ομάδας πυλών.
  3. Αφού ενημερώσετε τα στοιχεία, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Επόμενες ενέργειες

Διαμορφώστε την Ομάδα πυλών προσθέτοντας πύλες στην ομάδα. Δείτε Διαμόρφωση ομάδων πυλών.