Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης του SD-WAN Orchestrator μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό ανάπτυξης και παρακολούθησης του SD-WAN Orchestrator. Δείτε παρακάτω για συγκεκριμένες ενότητες σχετικά με την ενημέρωση του SD-WAN Orchestrator.

Οι ακόλουθες ενότητες από τον οδηγό SD-WAN Orchestrator ανάπτυξης και παρακολούθησης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του SD-WAN Orchestrator:

  • Αναβάθμιση του SD-WAN Orchestrator με ανάπτυξη DR
  • Αναβάθμιση του VMware SD-WAN Orchestrator από την έκδοση 3.3.2 ή 3.4 στην έκδοση 4.0