Η επιλογή Διαχείριση πελατών (Manage Customers) σας επιτρέπει να δημιουργήσετε νέους πελάτες, να διαμορφώσετε τις δυνατότητες των πελατών, να αναπαραγάγετε την υπάρχουσα διαμόρφωση και να διαμορφώσετε άλλες ρυθμίσεις πελατών.

Διαδικασία

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Πελάτες και συνεργάτες (Customers & Partners) > Διαχείριση πελατών (Manage Customers).
 2. Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
  Επιλογή Περιγραφή
  Αναζήτηση Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης για να αναζητήσετε ένα αντίστοιχο κείμενο σε όλο τον πίνακα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή σύνθετης αναζήτησης, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
  Νέος πελάτης Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να προσθέσετε έναν νέο πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία νέου πελάτη με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.
  Κλωνοποίηση Κλωνοποιεί τις υπάρχουσες διαμορφώσεις του επιλεγμένου πελάτη. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τα πρόσθετα χαρακτηριστικά κλωνοποίησης.
  Διαγραφή Διαγράφει τους επιλεγμένους πελάτες. Εισαγάγετε τον αριθμό των επιλεγμένων πελατών στο αναδυόμενο παράθυρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete).
  Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει όλα τα Edge που είναι συσχετισμένα με τον επιλεγμένο πελάτη, πριν να διαγράψετε τον πελάτη.
  Προεργασία προς Bastion Κάντε κλικ για προεργασία ενός πελάτη στο Bastion Orchestrator.
  Σημείωση: Οι επιλογές Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion) και Κατάργηση προεργασίας από Bastion (Unstage from Bastion) είναι διαθέσιμες μόνο όταν η δυνατότητα Bastion Orchestrator είναι ενεργοποιημένη με χρήση της ιδιότητας συστήματος session.options.enableBastionOrchestrator.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγός διαμόρφωσης Bastion Orchestrator που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα (More) για να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:
  Επιλογή Περιγραφή
  Κατάργηση προεργασίας από Bastion Καταργεί έναν πελάτη από το Bastion Orchestrator.
  Μεταφορά σε συνεργάτη Αντιστοιχίζει τον επιλεγμένο πελάτη σε έναν συνεργάτη. Μπορείτε να επιλέξετε έναν υπάρχοντα συνεργάτη από την αναπτυσσόμενη λίστα.
  Αποδέσμευση από συνεργάτη Αποδεσμεύσει τον επιλεγμένο πελάτη από τον συνεργάτη.
  Αποστολή email υποστήριξης Στέλνει μηνύματα υποστήριξης πελάτη στον επιλεγμένο πελάτη.
  Αντιστοίχιση προφίλ χειριστή (Assign Operator Profile) Προσθέτει ένα προφίλ χειριστή για τους επιλεγμένους πελάτες.
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για επιχειρήσεις με ενεργοποιημένη δυνατότητα διαχείρισης ειδώλου Edge.
  Ενημέρωση διαχείρισης ειδώλου Edge Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα διαχείρισης ειδώλου Edge για τους επιλεγμένους πελάτες.
  Ενημέρωση ειδοποιήσεων χειριστή (Update Operator Alerts) Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις χειριστή για τους επιλεγμένους πελάτες.
  Ενημέρωση ειδοποιήσεων πελατών Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις πελάτη για τους επιλεγμένους πελάτες.
  Επανεξισορρόπηση πυλών (Rebalance Gateways) Επανεξισορροπεί τις πύλες των Edge που συσχετίζονται με τον επιλεγμένο πελάτη.
  Εξαγωγή όλων των πελατών Εξάγει τα στοιχεία όλων των πελατών στην πύλη χειριστή σε ένα αρχείο CSV. Το προεπιλεγμένο διαχωριστικό που χρησιμοποιείται είναι ένα κόμμα (,).
  Εξαγωγή αποθέματος Edge πελατών Εξάγει τα στοιχεία αποθέματος όλων των Edge που είναι συσχετισμένα με όλους τους πελάτες σε ένα αρχείο CSV. Το προεπιλεγμένο διαχωριστικό που χρησιμοποιείται είναι ένα κόμμα (,).
 4. Ακολουθούν οι άλλες επιλογές που είναι διαθέσιμες στην περιοχή Διαχείριση πελατών (Manage Customers):
  Επιλογή Περιγραφή
  Στήλες Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου, για να προβάλετε τις απαιτούμενες στήλες.
  Ανανέωση (Refresh) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να ανανεώσετε τη σελίδα.