Μόνο οι χειριστές μπορούν να ενεργοποιήσουν την άδεια χρήσης Edge και να εκχωρήσουν τις άδειες χρήσης σε έναν χρήστη συνεργάτη. Εάν η εκχώρηση άδειας χρήσης Edge δεν είναι ενεργοποιημένη για εσάς, επικοινωνήστε με τον χειριστή σας.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ειδώλου Edge (Edge Image Management) και, στη συνέχεια, από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing).
 2. Μπορείτε να προβάλετε τις ακόλουθες επιλογές σε αυτήν τη σελίδα:
  Επιλογή Περιγραφή
  Αναζήτηση Εισαγάγετε έναν όρο για να αναζητήσετε ένα αντίστοιχο κείμενο σε όλο τον πίνακα. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή σύνθετης αναζήτησης, για να χρησιμοποιήσετε φίλτρα ώστε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
  Λήψη αναφοράς Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, για να λάβετε μια αναφορά των αδειών χρήσης, των συσχετισμένων πελατών και των Edge σε μορφή CSV.
  Στήλες Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται στον πίνακα.
  Ανανέωση (Refresh) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να ανανεώσετε την εμφανιζόμενη λίστα αδειών χρήσης.
 3. Κάνοντας κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) κάτω από τη στήλη Συνεργάτες που ανατέθηκαν (Partners assigned), εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της άδειας χρήσης Edge του επιλεγμένου συνεργάτη.
 4. Κάνοντας κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) κάτω από τη στήλη Πελάτες που ανατέθηκαν (Customers assigned), εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της άδειας χρήσης Edge του επιλεγμένου πελάτη.

Επόμενες ενέργειες

Για να διαχειριστείτε τις άδειες χρήσης Edge για συνεργάτες με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση αδειών χρήσης Edge για συνεργάτες με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator

Για να διαχειριστείτε τις άδειες χρήσης Edge για πελάτες με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση αδειών χρήσης Edge για πελάτες με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator