Για να δημιουργήσετε έναν νέο επισκέπτη χρήστη, εκτελέστε τα βήματα αυτής της διαδικασίας.

Διαδικασία

  1. Μεταβείτε στην επιλογή Azure Active Directory > Χρήστης > Όλοι οι χρήστες (Azure Active Directory > Users > All users).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος επισκέπτης χρήστης (New guest user).
    Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Νέος επισκέπτης χρήστης (New Guest User).
  3. Στο πλαίσιο κειμένου Διεύθυνση email (Email address), εισαγάγετε τη διεύθυνση email του επισκέπτη χρήστη και κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση (Invite).
    Ο επισκέπτης χρήστης λαμβάνει αμέσως μια προσαρμόσιμη πρόσκληση που του επιτρέπει να εισέλθει στον πίνακα πρόσβασης.
  4. Οι επισκέπτες χρήστες στον κατάλογο μπορούν να εκχωρηθούν σε εφαρμογές ή ομάδες.