Για να δημιουργήσετε έναν νέο χρήστη, εκτελέστε τα βήματα αυτής της διαδικασίας.

Διαδικασία

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες > Χρήστες > Νέος χρήστης (Users > Users > New User).
    Εμφανίζεται η οθόνη Νέος χρήστης (New User).
  2. Εισαγάγετε όλες τις υποχρεωτικές λεπτομέρειες, όπως το όνομα, το επώνυμο και το αναγνωριστικό email του χρήστη και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση χρήστη (Save User).