Για να προσθέσετε έναν νέο χρήστη, εκτελέστε τα βήματα αυτής της διαδικασίας.

Διαδικασία

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες > Κατάλογος χρηστών (Users > User Directory).
  2. Στην καρτέλα Χρήστες (Users), κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Προσθήκη χρηστών (Add Users) και επιλέξτε Δημιουργία νέου χρήστη (Create New User).
    Εμφανίζεται η οθόνη Χρήστης (User).
  3. Εισαγάγετε όλες τις υποχρεωτικές λεπτομέρειες, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και αναγνωριστικό email του χρήστη.
  4. Στην περιοχή Συμμετοχές σε ομάδα (Group Memberships), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add).
    Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Προσθήκη συμμετοχής σε ομάδα (Add Group Membership).
  5. Αναζητήστε και προσθέστε τον χρήστη σε μια ομάδα και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).