Ως συνεργάτης, μπορείτε να προβάλετε τη λίστα των υπαρχόντων χρηστών και τα αντίστοιχα στοιχεία τους. Μπορείτε να προσθέσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε έναν χρήστη. Ωστόσο, δεν μπορείτε να διαγράψετε έναν προεπιλεγμένο χρήστη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα Χρήστες (Users):
 1. Στην πύλη συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση (Administration) από το επάνω μενού.
 2. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών (User Management) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Χρήστες (Users). Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:
 3. Στην οθόνη Χρήστες (Users), μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:
  Επιλογή Περιγραφή
  Νέος χρήστης Δημιουργεί έναν νέο χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προσθήκη νέου χρήστη.
  Τροποποίηση Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του επιλεγμένου χρήστη συνεργάτη. Μπορείτε να αλλάξετε την Κατάσταση ενεργοποίησης (Activation State) του επιλεγμένου χρήστη συνεργάτη. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τα στοιχεία χρήστη κάνοντας κλικ στη σύνδεση ονόματος χρήστη.
  Διαγραφή Διαγράφει τους επιλεγμένους χρήστης. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τους προεπιλεγμένους χρήστες.
  Λήψη Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να κάνετε λήψη των στοιχείων όλων των χρηστών σε ένα αρχείο μορφής CSV.
 4. Ακολουθούν οι υπόλοιπες επιλογές που είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Χρήστες (Users):
  Επιλογή Περιγραφή
  Αναζήτηση Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης για να αναζητήσετε ένα αντίστοιχο κείμενο σε όλο τον πίνακα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή σύνθετης αναζήτησης, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
  Στήλες Κάντε κλικ και επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στη σελίδα.
  Ανανέωση Κάντε κλικ για να ανανεώσετε τη σελίδα για να εμφανίσετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα.