Λάβετε υπόψη τους ακόλουθους περιορισμούς κατά τη μετεγκατάσταση των πυλών σας:

  • Η μετεγκατάσταση αυτοεξυπηρέτησης δεν υποστηρίζεται στις πύλες συνεργατών.
  • Θα υπάρξει μια ελάχιστη διακοπή υπηρεσίας με βάση τον χρόνο που απαιτείται για την εναλλαγή των NSD από την αδρανοποιημένη πύλη στη νέα πύλη και για την εξισορρόπηση των Edge που συνδέονται με την αδρανοποιημένη πύλη.
  • Εάν το NSD έχει διαμορφωθεί με αδρανοποιημένες πύλες και μια από τις πύλες είναι αδρανοποιημένη, η πλεονάζουσα πύλη δεν μπορεί να είναι η πύλη αντικατάστασης για την αδρανοποιημένη πύλη.