Για να εκχωρήσετε Edge σε πελάτες:

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί για την αυτόματη ενεργοποίηση Edge, ώστε να μπορείτε να προβάλετε τη λίστα των Edge στη σελίδα Διαθέσιμο απόθεμα (Available Inventory). Για οδηγίες, δείτε Εγγραφή για αυτόματη ενεργοποίηση Edge με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στο SD-WAN Orchestrator και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση Edge (Edge Management) > Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-activation). Εμφανίζεται μια λίστα αποθέματος Edge με σειριακό αριθμό και μοντέλο.
 2. Επιλέξτε όλα τα Edge που θέλετε να αντιστοιχίσετε στους πελάτες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάθεση σε πελάτη (Assign To Customer). Εμφανίζεται το παράθυρο Ανάθεση Edge (Edge Assignment).
 3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Πελάτης (Customer), επιλέξτε τον πελάτη στον οποίο θέλετε να εκχωρήσετε τα Edge.
 4. Από τις αναπτυσσόμενες λίστες Προφίλ (Profile) και Άδεια Edge (Edge License), επιλέξτε το απαιτούμενο προφίλ και άδεια χρήσης που θέλετε να εκχωρήσετε σε όλα τα Edges του αποθέματος.
  Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε την παράκαμψη αυτών των ρυθμίσεων για ένα συγκεκριμένο Edge, επιλέγοντας το κατάλληλο προφίλ και την άδεια χρήσης στον πίνακα.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάθεση (Assign).
  Τα Edge για τα οποία έχετε αντιστοιχίσει έναν πελάτη, ένα προφίλ και μια άδεια χρήσης εμφανίζονται στην καρτέλα Απόθεμα που έχει αντιστοιχιστεί (Assigned Inventory). Η Κατάσταση αποθέματος (Inventory State) για τα Edge που έχουν αντιστοιχιστεί, εμφανίζεται ως Ανατέθηκε σε πελάτη (Assigned to Customer) και η Κατάσταση Edge (Edge State) εμφανίζεται ως Εκκρεμεί (Pending).
 6. Ακολουθούν οι επιπρόσθετες επιλογές που είναι διαθέσιμες στη σελίδα Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-activation):
  Επιλογή Περιγραφή
  Αναζήτηση Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης που θα αναζητηθεί σε όλα τα στοιχεία του πίνακα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή σύνθετης αναζήτησης για περισσότερα φίλτρα.
  Λήψη CSV Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη της λίστας των Edge σε μορφή excel.
  Στήλες Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου, για να προβάλετε τις απαιτούμενες στήλες.
  Ανανέωση (Refresh) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να ανανεώσετε τις ιδιότητες του πίνακα.

Επόμενες ενέργειες

Όταν ο πελάτης σας ενεργοποιήσει τα αντιστοιχισμένα φυσικά Edge και τα συνδέσει στο Internet, τα Edge ανακατευθύνονται στο SD-WAN Orchestrator, όπου ενεργοποιούνται αυτόματα. Μετά την ενεργοποίηση ενός Edge, η Κατάσταση Edge (Edge State) στην καρτέλα Απόθεμα που έχει αντιστοιχιστεί (Assigned Inventory) αλλάζει από Εκκρεμεί (Pending) σε Ενεργοποιημένο (Activated).