Μπορείτε να αποστείλετε ένα πακέτο με προσαρμοσμένα προνόμια ρόλων που έχουν αντιστοιχιστεί σε διαφορετικό σύνολο λειτουργικών ρόλων στο SD-WAN Orchestrator.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα ήδη προσαρμοσμένα προνόμια λειτουργικού ρόλου ως πακέτο και να ανεβάσετε το πακέτο σε άλλον Orchestrator.

Διαδικασία

  1. Στην πύλη Συνεργάτη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή ρόλων (Role Customization).
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο λήψης που βρίσκεται μπροστά από κάθε όνομα πακέτου, ώστε να κάνετε λήψη του πακέτου ως αρχείο JSON.
  3. Μεταβείτε στο Orchestrator στο οποίο θέλετε να αποστείλετε το προσαρμοσμένο πακέτο.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Αποστολή πακέτου (Upload Edge).
  5. Επιλέξτε το αρχείο JSON που έχετε λάβει και το πακέτο αποστέλλεται αυτόματα.
  6. Το πακέτο που έχει αποσταλεί εμφανίζεται στο παράθυρο Πακέτα προσαρμογής ρόλων (Role Customization Packages).
  7. Μπορείτε να προβάλετε τα προνόμια στο πακέτο που έχει αποσταλεί και να προσθέσετε περισσότερα προνόμια άρνησης. Κάντε κλικ στη σύνδεση που δείχνει προς το πακέτο ή επιλέξτε το πακέτο και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Τροποποίηση πακέτου (Modiy Package). Στο παράθυρο Πρόγραμμα επεξεργασίας πακέτου προσαρμογής ρόλων (Role Customization Package Editor) που ανοίγει, προσθέστε ή καταργήστε προνόμια άρνησης στους λειτουργικούς ρόλους του πακέτου και κάντε κλικ στο OK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επεξεργασίας πακέτου προσαρμογής ρόλων (Role Customization Package Editor), ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία νέου προσαρμοσμένου πακέτου.

Επόμενες ενέργειες

Επιλέξτε το προσαρμοσμένο πακέτο και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες > Εφαρμογή πακέτου (Actions > Apply Package) για να εφαρμόσετε την προσαρμογή που είναι διαθέσιμη στο επιλεγμένο πακέτο στους υπάρχοντες λειτουργικούς ρόλους σε ολόκληρο το SD-WAN Orchestrator.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προνόμια άρνησης σε ένα πακέτο που εφαρμόζεται όποτε απαιτείται. Αφού τροποποιήσετε τα δικαιώματα στο παράθυρο Πρόγραμμα επεξεργασίας πακέτου προσαρμογής ρόλων (Role Customization Package Editor), κάντε κλικ στην επιλογή OK για να αποθηκεύσετε και να εφαρμόσετε τις αλλαγές στους λειτουργικούς ρόλους.