Αυτή η ενότητα εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Παράδοση συνεργάτη (Partner Hand Off). Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή ενεργοποιώντας το κουμπί εναλλαγής.

Διαδικασία

 1. Μπορείτε να διαμορφώσετε τα ακόλουθα πεδία:
  Επιλογή Περιγραφή
  Διαμόρφωση παράδοσης Από προεπιλογή, η διαμόρφωση παράδοσης εφαρμόζεται σε όλες τις πύλες. Εάν θέλετε να διαμορφώσετε μια συγκεκριμένη πύλη, επιλέξτε Ανά πύλη (Per Gateway) και, στη συνέχεια, επιλέξτε την πύλη από την αναπτυσσόμενη λίστα.
  Τμήμα (Segment) Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το Καθολικό τμήμα (Global Segment), γεγονός που σημαίνει ότι η διαμόρφωση παράδοσης εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα. Εάν θέλετε να διαμορφώσετε ένα συγκεκριμένο τμήμα, επιλέξτε το τμήμα από το αναπτυσσόμενο μενού.
  Διασύνδεση παράδοσης Αυτή η ενότητα εμφανίζει τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί στη σελίδα Διαμόρφωση BGP και BFD (Configure BGP and BFD).
  Προτεραιότητα BGP πελάτη Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και διαμορφώστε τις λεπτομέρειες αντιστοίχισης κοινότητας.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση Διαμόρφωση BGP και BFD (Configure BGP and BFD), που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ενότητας Ανά παράδοση πελάτη - Καθολικό τμήμα (Per Customer Hand Off - Global Segment), για να εμφανίσετε την ακόλουθη σελίδα:
 3. Μπορείτε να διαμορφώσετε τα ακόλουθα πεδία:
  Επιλογή Περιγραφή
  Ετικέτα παράδοσης
  Τύπος ετικέτας (Tag Type) Επιλέξτε τον τύπο ετικέτας, που είναι η ενθυλάκωση στην οποία η πύλη παραδίδει την κυκλοφορία των πελατών στον δρομολογητή. Ακολουθούν οι τύποι διαθέσιμων ετικετών:
  • Κανένα (None): Χωρίς ετικέτα. Επιλέξτε αυτόν τον τύπο κατά την παράδοση ενός μισθωτή ή κατά την παράδοση προς κοινόχρηστες υπηρεσίες VRF.
  • 802.1Q: Μεμονωμένη ετικέτα VLAN
  • 802.1ad / QinQ(0x8100) / QinQ(0x9100): Διπλή ετικέτα VLAN
  ASN πελάτη (Customer ASN) Εισαγάγετε τον αριθμό αυτόνομου συστήματος του πελάτη.
  Διασύνδεση παράδοσης (Hand Off Interface): Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για IPv4 και IPv6.
  Τοπική διεύθυνση IP (Local IP Address) Εισαγάγετε την τοπική διεύθυνση IP για τη λογική διασύνδεση παράδοσης.
  Χρήση για ιδιωτικές διοχετεύσεις (Use for Private Tunnels) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, έτσι ώστε οι ιδιωτικές συνδέσεις WAN να συνδέονται στην ιδιωτική διεύθυνση IP της πύλης συνεργατών. Εάν η ιδιωτική συνδεσιμότητα WAN είναι ενεργοποιημένο σε μια πύλη, το Orchestrator ελέγχει για να διασφαλίσει ότι η τοπική διεύθυνση IP είναι μοναδική για κάθε πύλη εντός μιας επιχείρησης.
  Κοινοποίηση τοπικής διεύθυνσης IP μέσω BGP Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να κοινοποιήσετε αυτόματα την ιδιωτική διεύθυνση IP WAN της πύλης συνεργατών μέσω BGP. Η συνδεσιμότητα παρέχεται χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα τοπική διεύθυνση IP.
  Στατικές δρομολογήσεις (Static Routes): Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να κλωνοποιήσετε μια στατική δρομολόγηση.
  Υποδίκτυα (Subnets) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του υποδικτύου στατικής δρομολόγησης που θα πρέπει να κοινοποιήσει η πύλη στο Edge.
  Κόστος (Cost) Καταχωρήστε το κόστος για την εφαρμογή της στάθμισης στις δρομολογήσεις. Το εύρος κυμαίνεται από 0 έως 255.
  Κρυπτογράφηση (Encrypt) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να κρυπτογραφήσετε την κυκλοφορία μεταξύ Edge και πύλης.
  Παράδοση (Hand off) Επιλέξτε ως τύπο παράδοσης είτε VLAN ή NAT.
  Περιγραφή Εισαγάγετε ένα περιγραφικό κείμενο για τη στατική δρομολόγηση. Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό.
  BFD: Ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής, για να ενεργοποιήσετε αυτήν την ενότητα.
  Διεύθυνση ομότιμου (Peer Address) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του απομακρυσμένου ομότιμου υπολογιστή για να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας BFD.
  Πολλαπλασιαστής ανίχνευσης (Detect Multiplier) Εισαγάγετε τον πολλαπλασιαστή χρόνου ανίχνευσης. Το διάστημα απομακρυσμένης μετάδοσης πολλαπλασιάζεται με αυτήν την τιμή, για να προσδιοριστεί η χρονομέτρηση ανίχνευσης για την απώλεια σύνδεσης. Το εύρος είναι από 3 έως 50.
  Διάστημα παραλαβής (Receive Interval) Εισαγάγετε το ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, στο οποίο το σύστημα μπορεί να λάβει τα πακέτα ελέγχου από το ομότιμο BFD. Το εύρος είναι από 300 έως 60000 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
  Τοπική διεύθυνση (Local Address) Εισαγάγετε μια τοπικά ρυθμισμένη διεύθυνση IP για τον ομότιμο ακροατή. Αυτή η διεύθυνση χρησιμοποιείται για την αποστολή των πακέτων.
  Διάστημα μετάδοσης (Transmit Interval) Εισαγάγετε το ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, στο οποίο το σύστημα μπορεί να αποστέλλει τα πακέτα ελέγχου από το ομότιμο BFD. Το εύρος είναι από 300 έως 60000 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
  BGP: Ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής, για να ενεργοποιήσετε αυτήν την ενότητα.
  Γειτονική IP (Neighbor IP) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διαμορφωμένου γειτονικού δικτύου BGP.
  Ασφαλείς δρομολογήσεις BGP (Secure BGP Routes) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να επιτρέπεται η κρυπτογράφηση για την προώθηση δεδομένων μέσω δρομολογήσεων BGP.
  Max-hop Εισαγάγετε τον μέγιστο αριθμό hop, για να επιτρέπεται το multi-hop για ομότιμα BGP. Το εύρος max-hop κυμαίνεται από 1 έως 255, και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.
  Σημείωση: Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο μόνο για γειτονικά eBGP, όταν το τοπικό ASN και το γειτονικό ASN είναι διαφορετικά.
  IP επόμενου hop (Next Hop IP) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP επόμενου hop που θα χρησιμοποιηθεί από το BGP για να επικοινωνήσει με το ομότιμο Multi-Hop BGP.
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για eBGP multi-hop με πλήθος max-hop μεγαλύτερο από 1.
  Γειτονικό ASN (Neighbor-ASN) Εισαγάγετε τον αριθμό αυτόνομου συστήματος ή του γειτονικού δικτύου.
  Τοπική IP BGP (BGP Local IP) Η τοπική διεύθυνση IP ισοδυναμεί με μια διεύθυνση IP βρόχου επιστροφής. Εισαγάγετε μια διεύθυνση IP που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα γειτονικά BGP ως διεύθυνση IP προέλευσης για τα εξερχόμενα πακέτα BGP. Εάν δεν εισαγάγετε καμία τιμή, η διεύθυνση IP της Διασύνδεσης παράδοσης (Hand Off Interface) χρησιμοποιείται ως η διεύθυνση IP προέλευσης.
  Φίλτρα εισερχόμενων BGP Εμφανίζει τα φίλτρα εισερχομένων BGP.
  Φίλτρα εξερχομένων BGP Εμφανίζει τα φίλτρα εξερχομένων BGP.
  Προαιρετικές ρυθμίσεις BGP
  BFD Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να εγγραφείτε στην περίοδο λειτουργίας BFD.
  Αναγνωριστικό δρομολογητή Εισαγάγετε το αναγνωριστικό δρομολογητή για να προσδιορίσετε τον δρομολογητή BGP.
  Διατήρηση εν ενεργεία (Keep Alive) Εισαγάγετε τον χρόνο διατήρησης εν ενεργεία του BGP σε δευτερόλεπτα. Ο προεπιλεγμένος χρονοδιακόπτης είναι 60 δευτερόλεπτα.
  Χρονοδιακόπτες αναμονής (Hold Timers) Εισαγάγετε τον χρόνο αναμονής του BGP σε δευτερόλεπτα. Ο προεπιλεγμένος χρονοδιακόπτης είναι 180 δευτερόλεπτα.
  Απενεργοποίηση μεταφοράς AS-PATH Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να απενεργοποιήσετε τη μεταφορά AS-PATH, η οποία επηρεάζει την εξερχόμενη μεταφορά AS-PATH, έτσι ώστε οι δρομολογητές L3 να προτιμούν μια διαδρομή προς ένα PE. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, βεβαιωθείτε ότι έχετε συντονίσει το δίκτυό σας, έτσι ώστε να αποφεύγει τους βρόχους δρομολόγησης. Συνιστάται να μην επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου.
  Έλεγχος ταυτότητας MD5 (MD5 Auth) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας BGP MD5. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται σε ένα δίκτυο παλαιού τύπου ή σε ομοσπονδιακό δίκτυο και χρησιμοποιείται ως δικλείδα ασφαλείας για ομοτίμους BGP.
  Κωδικός πρόσβασης MD5 (MD5 Password) Εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης για έλεγχο ταυτότητας MD5.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση (Update) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.