Για να δημιουργήσετε έναν νέο ρόλο, εκτελέστε τα βήματα αυτής της διαδικασίας.

Διαδικασία

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες > Ρόλοι (Users > Roles).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος ρόλος (New Role).
  3. Εισαγάγετε ένα όνομα για τον ρόλο.
    Όταν ορίζετε για πρώτη φορά έναν ρόλο, η καρτέλα Εφαρμογές (Applications) εμφανίζει όλες τις εφαρμογές στον εταιρικό σας κατάλογο.
  4. Κάντε κλικ σε μια εφαρμογή για να την επιλέξετε και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save) για να προσθέσετε τις επιλεγμένες εφαρμογές στον ρόλο.