Σε ορισμένες εγκαταστάσεις είναι δυνατή η ανάμειξη και η αντιστοίχιση και η παροχή διαφορετικών τύπων διασύνδεσης για την Πύλη. Αυτό συμβαίνει γενικά εάν έχετε OAM χωρίς SR-IOV. Αυτή η προσαρμοσμένη διαμόρφωση απαιτεί πρόσθετα βήματα, καθώς αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι διεπαφές να εμφανίζονται εκτός σειράς.

  1. Καταγράψτε τη διεύθυνση MAC κάθε διασύνδεσης.

    VMWare: Μετά τη δημιουργία του μηχανήματος, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις επεξεργασίας (Edit Settings) και αντιγράψτε τη διεύθυνση Mac.

    vcg-επεξεργασία-ρυθμίσεις-νέο-δίκτυο

    KVM: Αφού ορίσετε το VM, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

    vcg-kvm-εντολή