Τα διαγνωστικά πακέτα επιτρέπουν στους χρήστες να συλλέγουν όλα τα αρχεία διαμόρφωσης και τα αρχεία καταγραφής από ένα συγκεκριμένο Πύλη VMware SD-WAN σε ένα ενοποιημένο αρχείο zip. Τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στα διαγνωστικά πακέτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Πύλες SD-WAN.

Τόσο ο υπερχρήστης-συνεργάτης όσο και ο χρήστης διαχειριστής-συνεργάτης μπορούν να εκτελέσουν διαγνωστικά για πύλες που διαχειρίζονται οι συνεργάτες. Μπορείτε να ζητήσετε και να προβάλετε διαγνωστικά πακέτα μόνο για πύλη που δημιουργήθηκε από έναν χρήστη-συνεργάτη ή μια πύλη διαχειριζόμενη από συνεργάτες που δημιουργήθηκε από τον χειριστή.

Στην πύλη συνεργάτη, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγνωστικά πακέτα πύλης (Gateway Diagnostic Bundles).

Για να δημιουργήσετε ένα διαγνωστικό πακέτο:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αίτημα διαγνωστικού πακέτου (Request Diagnostic Bundle).
  2. Στο παράθυρο Αίτημα διαγνωστικού πακέτου (Request Diagnostic Bundle), διαμορφώστε τα εξής:

    • Target (Στόχος) – Επιλέξτε τη στοχευόμενη πύλη από την αναπτυσσόμενη λίστα. Τα δεδομένα συλλέγονται από την επιλεγμένη πύλη συνεργατών.
    • Αιτία δημιουργίας (Reason for Generation) – Προαιρετικά, μπορείτε να εισαγάγετε την αιτία δημιουργίας του πακέτου.
    • Εάν απαιτείται, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced). Εμφανίζεται η αναπτυσσόμενη λίστα Όριο πυρήνα (Core Limit) και μπορείτε να επιλέξετε μια τιμή από τη λίστα. Το Όριο πυρήνα χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του μεγέθους του απεσταλμένου πακέτου όταν η σύνδεση στο Internet αντιμετωπίζει προβλήματα.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή (Submit).

Το παράθυρο Διαγνωστικά πακέτα πύλης (Gateway Diagnostic Bundles) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των πακέτων που δημιουργούνται, μαζί με την κατάσταση.

Για να κατεβάσετε ένα πακέτο που δημιουργείται, κάντε κλικ στη σύνδεση Πλήρες (Complete) ή επιλέξτε το πακέτο και κάντε κλικ στις επιλογές Ενέργειες (Actions) > Λήψη διαγνωστικών πακέτων (Download Diagnostic Bundles). Το πακέτο λαμβάνεται ως αρχείο ZIP.

Σημείωση: Η επιλογή Αίτημα διαγνωστικού πακέτου (Request Diagnostic Bundle) είναι διαθέσιμη μόνο για συνεργάτες με ενεργοποιημένη την πρόσβαση διαχείρισης πυλών. Εάν η πρόσβαση διαχείρισης πυλών είναι απενεργοποιημένη, τότε οι συνεργάτες μπορούν να προβάλουν μόνο τα πακέτα διαγνωστικών που δημιουργούνται. Δεν μπορούν να ζητήσουν νέο πακέτο διαγνωστικών και δεν μπορούν να κατεβάσουν το πακέτο που δημιουργήθηκε.

Τα ολοκληρωμένα πακέτα διαγράφονται αυτόματα κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται στη στήλη Ημερομηνία εκκαθάρισης (Cleanup Date). Μπορείτε να κάνετε κλικ στη σύνδεση της ημερομηνίας εκκαθάρισης για να τροποποιήσετε την ημερομηνία.

Στο παράθυρο Ενημέρωση ημερομηνίας εκκαθάρισης (Update Cleanup Date), επιλέξτε την ημερομηνία κατά την οποία θα διαγραφεί το επιλεγμένο πακέτο.

Αν θέλετε να διατηρήσετε το πακέτο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση για πάντα (Keep Forever), έτσι ώστε το πακέτο να μην διαγράφεται αυτόματα.

Για να διαγράψετε ένα πακέτο με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε το και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Διαγραφή διαγνωστικών πακέτων (Delete Diagnostic Bundles).