Ως χρήστης συνεργάτη, μπορείτε να προβάλετε μόνο τα είδωλα λογισμικού και τις ομάδες πυλών που έχουν αντιστοιχιστεί σε εσάς από τον χειριστή σας.

Για να προβάλετε τις διαμορφωμένες πληροφορίες συνεργάτη για έναν επιλεγμένο συνεργάτη:
  1. Συνδεθείτε στο Orchestrator ως χρήστης συνεργάτης.
  2. Στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση (Administration) και μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση συνεργατών (Partner Configuration) στο αριστερό τμήμα του παραθύρου περιήγησης.
    Εμφανίζεται η σελίδα Προεπισκόπηση συνεργατών (Partner Overview) με τις ακόλουθες πληροφορίες για τον επιλεγμένο συνεργάτη.
    Πεδίο Περιγραφή
    Διαθέσιμες εικόνες λογισμικού Εμφανίζει όλα τα είδωλα λογισμικού που έχουν αντιστοιχιστεί στον συνεργάτη από τον χειριστή. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις εικόνες λογισμικού στους εταιρικούς πελάτες σας από αυτήν τη λίστα.
    Ομάδα πυλών (Gateway Pool) Εμφανίζει τις ομάδες πυλών που έχουν αντιστοιχιστεί στον συνεργάτη από τον χειριστή. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ομάδες πυλών στους εταιρικούς πελάτες σας από αυτήν τη λίστα.