Τα προφίλ ορίζουν μια διαμόρφωση προτύπου που μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά Edge. Ένα προεπιλεγμένο προφίλ, που ονομάζεται Προφίλ γρήγορης έναρξης (Quick Start Profile) είναι διαθέσιμο κατά την εγκατάσταση του SASE Orchestrator.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα προφίλ εκτελώντας τα ακόλουθα βήματα:
 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαμόρφωση (Configure).
 2. Από το αριστερό μενού, επιλέξτε Προφίλ (Profiles). Θα εμφανιστεί η σελίδα Προφίλ (Profiles).

  Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα (Name) Εμφανίζει το όνομα του προφίλ. Κάντε κλικ στη σύνδεση για να τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις. Δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων προφίλ.
  Χρησιμοποιείται από (Used By) Εμφανίζει τον αριθμό των Edge που είναι συσχετισμένα με το προφίλ.
  Συσκευή (Device) Κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) για να τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις. Δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων προφίλ.
  Πολιτική επιχείρησης (Biz. Pol) Κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) για να τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις. Δείτε Διαμόρφωση επιχειρηματικών πολιτικών.
  Τείχος προστασίας (Firewall) Κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) για να τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις. Δείτε Διαμόρφωση τείχους προστασίας προφίλ.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Νέο προφίλ (New Profile) – Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ. Δείτε Δημιουργία προφίλ.
 • Διπλότυπο (Duplicate) – Επιλέξτε ένα προφίλ και κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα διπλότυπο του επιλεγμένου προφίλ.
 • Τροποποίηση (Modify) – Επιλέξτε ένα προφίλ και κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο προφίλ. Δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων προφίλ.
 • Λήψη (Download) – Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να κάνετε λήψη των λεπτομερειών όλων των προφίλ σε ένα αρχείο MS Excel.

Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα (More) για να εκτελέσετε τα εξής:

 • Διαγραφή (Delete) – Επιλέξτε ένα προφίλ και κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να διαγράψετε το επιλεγμένο προφίλ. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα προφίλ που είναι συσχετισμένα με Edge.