Η επιλογή «Ρυθμίσεις επιχείρησης» (Enterprise Settings) σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τις πληροφορίες χρήστη, τις ρυθμίσεις απορρήτου και τα κύρια στοιχεία επικοινωνίας για τους εταιρικούς χρήστες.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις επιχείρησης:
 1. Μεταβείτε στην υπηρεσία Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) της πύλης επιχείρησης.
 2. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις επιχείρησης (Enterprise Settings). Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:
 3. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες παραμέτρους και να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes):
  Επιλογή Περιγραφή
  Γενικές πληροφορίες
  Όνομα (Name) Εισαγάγετε το όνομα του νέου πελάτη. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
  Αριθμός λογαριασμού (Account Number) Εισαγάγετε τον αριθμό λογαριασμού για τον πελάτη.
  Λογικό αναγνωριστικό (Logical ID) Εμφανίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Μπορείτε να αντιγράψετε αυτό το μοναδικό αναγνωριστικό που θα χρησιμοποιηθεί από τα API.
  Τομέας (Domain) Το όνομα τομέα χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας SSO για το Orchestrator και για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Edge Network Intelligence.
  Σημείωση: Η τροποποίηση του τομέα μετά τη διαμόρφωση επηρεάζει την ενοποίηση της υπηρεσίας ENI με το Orchestrator.
  Περιγραφή (Description) Εισαγάγετε μια περιγραφή. Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό.
  Ρυθμίσεις απόρρητου πληροφοριών (Information Privacy Settings) Χρησιμοποιήστε το κουμπί εναλλαγής για να επιτρέψετε ή να αρνηθείτε την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και τη διαχείριση χρηστών.

  Ενεργοποιήστε την Επιβολή συμμόρφωσης με PCI (Enforce PCI Compliance), για να αποτρέψετε λειτουργίες που δεν επιτρέπονται για λόγους συμμόρφωσης με PCI. Επί του παρόντος, η μόνη λειτουργία που αποτρέπει αυτή η επιλογή είναι η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για διαγνωστικά πακέτα PCAP από το Edge.

  Πρωτεύουσα επαφή επιχείρησης πελάτη (Customer Business Contact Information) Εισαγάγετε τα στοιχεία της πρωτεύουσας επαφής του πελάτη, όπως το όνομα επικοινωνίας, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, τα στοιχεία τοποθεσίας κ.λπ.

Αφού διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις επιχείρησης, πρέπει να ρυθμίσετε τον έλεγχο ταυτότητας SSO. Πριν από τη ρύθμιση του ελέγχου ταυτότητας SSO, πρέπει να ορίσετε χρήστες και ρόλους. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαχείριση χρηστών - Επιχείρηση.

Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε στο VMware SASE Orchestrator χρησιμοποιώντας την Καθολική σύνδεση (Single Sign On). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση στο SASE Orchestrator με χρήση καθολικής σύνδεσης.