Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των λειτουργιών δρομολόγησης του VMware SASE, συμπεριλαμβανομένων των τύπων δρομολογήσεων, των συνδεδεμένων και στατικών δρομολογήσεων, των δυναμικών δρομολογήσεων με σενάρια παράτασης για αυτές και των τιμών προτίμησης στον Έλεγχο ροής overlay (OFC) με Υπολογισμό κατανεμημένου κόστους (DCC).

Επισκόπηση

Η δρομολόγηση του VMware SASE βασίζεται σε ένα ιδιόκτητο πρωτόκολλο που ονομάζεται VCRP, το οποίο έχει δυνατότητα πολλαπλών διαδρομών και προστατεύεται μέσω μεταφοράς VCMP. Τα τελικά σημεία SD-WAN συνδέονται χρησιμοποιώντας VCRP με τρόπο παρόμοιο με το πλήρες πλέγμα iBGP. Η πύλη SD-WAN λειτουργεί ως ανακλαστήρας δρομολόγησης BGP που αντικατοπτρίζει τις δρομολογήσεις από ένα SD-WAN Edge σε ένα άλλο SD-WAN Edge εντός της επιχείρησης του πελάτη με βάση τις ρυθμίσεις προφίλ.

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει μια τυπική ανάπτυξη SD-WAN με προορισμούς μη SDWAN πολλαπλών cloud.

Στοιχεία SD-WAN

Η δρομολόγηση VMware SD-WAN χρησιμοποιεί τρία στοιχεία: το Edge, την πύλη και το Orchestrator.
 • Το SD-WAN Edge είναι μια συσκευή επιχειρηματικής κατηγορίας ή μια εικονική παρουσία cloud που παρέχει ασφαλή και βελτιστοποιημένη συνδεσιμότητα σε ιδιωτικές, δημόσιες και υβριδικές εφαρμογές και εικονικές υπηρεσίες. Στη δρομολόγηση SD-WAN, το Edge είναι μια Πύλη ορίου. Ένα Edge μπορεί να λειτουργήσει ως κανονικό Edge (χωρίς διαμόρφωση διανομέα), ως διανομέας από μόνο του ή ως μέρος ενός συμπλέγματος ή ως ακτίνα (όταν έχουν διαμορφωθεί διανομείς).
 • Η Πύλη SD-WAN είναι αυτόνομη, χωρίς κατάσταση, οριζόντια κλιμακώσιμη και παρέχεται μέσω cloud, στην οποία μπορούν να συνδεθούν τα Edge από πολλούς μισθωτές. Για οποιαδήποτε ανάπτυξη SD-WAN, πολλές πύλες SD-WAN αναπτύσσονται ως γεωγραφικά κατανεμημένες (για μικρότερη καθυστέρηση) και ως οριζόντια κλιμακώσιμο (για χωρητικότητα) δίκτυο, με κάθε πύλη να λειτουργεί ως Ανακλαστήρας δρομολόγησης για τα συνδεδεμένα Edge.

  Όλες οι δρομολογήσεις στις οποίες γίνεται τοπικά εκμάθηση σε ένα Edge αποστέλλονται στην Πύλη με βάση τη διαμόρφωση. Στη συνέχεια, η Πύλη αντικατοπτρίζει αυτές τις δρομολογήσεις προς άλλα Edge της επιχείρησης, επιτρέποντας την αποτελεσματική συνδεσιμότητα VPN πλήρους πλέγματος χωρίς να δημιουργηθεί ένα πλήρες πλέγμα διοχετεύσεων.

 • Το SASE Orchestrator είναι μια πύλη διαμόρφωσης και παρακολούθησης που βασίζεται στο cloud, πολλαπλών μισθωτών. Στη δρομολόγηση SD-WAN, το Orchestrator διαχειρίζεται δρομολογήσεις για όλες τις επιχειρήσεις και μπορεί να παρακάμψει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά δρομολόγησης.

Τύποι δρομολόγησης

Υπάρχουν δύο γενικοί τύποι δρομολογήσεων για SD-WAN:
 • Τοπικές δρομολογήσεις (Local Routes): Οποιαδήποτε δρομολόγηση γίνεται εκμάθηση τοπικά σε ένα SD-WAN Edge. Αυτό μπορεί να είναι είτε ένα συνδεδεμένο υποδίκτυο είτε μια στατικά διαμορφωμένη δρομολόγηση είτε οποιαδήποτε δρομολόγηση που μαθαίνεται μέσω BGP ή OSPF.
 • Απομακρυσμένες δρομολογήσεις (Remote Routes): Οποιαδήποτε ολοκληρωμένη εκμάθηση δρομολόγησης από το VCRP, με άλλα λόγια, μια δρομολόγηση που δεν υπάρχει τοπικά σε ένα Edge είναι μια απομακρυσμένη δρομολόγηση. Αυτή η δρομολόγηση προέρχεται από διαφορετικό Edge και αντικατοπτρίζεται από την Πύλη προς άλλα Edge της επιχείρησης του πελάτη με βάση τη διαμόρφωση.

Υπάρχει αυστηρή σειρά που χρησιμοποιεί το SD-WAN για τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας για μη δυναμικές δρομολογήσεις (BGP και OSPF) που δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Ωστόσο, σε ορισμένα σενάρια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνική Αντιστοίχιση μεγαλύτερου προθήματος (Longest Prefix Match), για να χειριστείτε τον τρόπο ροής της δρομολόγησης.

Πίνακας 1. Σειρά τύπων δρομολόγησης
1. Αντιστοίχιση μεγαλύτερου προθήματος
2. Συνδεδεμένη τοπικά
3. Στατικό LAN/WAN τοπικά
4. Συνδεδεμένη απομακρυσμένα
5. Στατικό LAN/WAN απομακρυσμένα
6. Στατικός προορισμός μη SD-WAN
7. Στατική πύλη συνεργατών
8. Σειρά δρομολόγησης με γνώμονα τον Έλεγχο ροής overlay (OFC)
Σημείωση: Μεταξύ τοπικών και απομακρυσμένων δρομολογήσεων του ίδιου τύπου, το VMware SD-WAN θα προτιμήσει την τοπική από την απομακρυσμένη. Για παράδειγμα, προτιμάται μια τοπικά συνδεδεμένη δρομολόγηση από μια απομακρυσμένα συνδεδεμένη δρομολόγηση. Ομοίως, για μια τοπική στατική δρομολόγηση έναντι μιας απομακρυσμένης στατικής δρομολόγησης, προτιμάται η τοπική στατική δρομολόγηση.

Συνδεδεμένες και στατικές δρομολογήσεις

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες και στατικές δρομολογήσεις. Μια συνδεδεμένη δρομολόγηση είναι μια δρομολόγηση σε ένα δίκτυο που είναι απευθείας συνδεδεμένη στη διασύνδεση. Πληροφορίες σχετικά με τις στατικές δρομολογήσεις μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων στατικής δρομολόγησης.

Συνδεδεμένες δρομολογήσεις (Connected Routes)

 • Για να είναι ορατή μια συνδεδεμένη δρομολόγηση στο SD-WAN, διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο Orchestrator:
  • Το Cloud VPN πρέπει να ενεργοποιηθεί.
  • Η συνδεδεμένη δρομολόγηση πρέπει να διαμορφωθεί με έγκυρη διεύθυνση IP.
  • Η διασύνδεση Edge για αυτήν τη δρομολόγηση πρέπει να είναι ενεργή στο επίπεδο 1 και λειτουργική στα επίπεδα 2 και 3.
  • Τα VLAN που σχετίζονται με αυτήν τη διασύνδεση Edge πρέπει επίσης να είναι ενεργά.
  • Η σημαία Κοινοποίηση (Advertise) πρέπει να οριστεί στη διασύνδεση Edge στις Ρυθμίσεις IP διασύνδεσης (Interface IP settings) για τις οποίες έχει διαμορφωθεί η συνδεδεμένη δρομολόγηση.
Στατικές δρομολογήσεις (Static Routes)
 • Για να είναι ορατή μια στατική δρομολόγηση στο SD-WAN, διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο Orchestrator:
  • Το Cloud VPN πρέπει να ενεργοποιηθεί.
  • Η σημαία Κοινοποίηση (Advertise) πρέπει να οριστεί στη διασύνδεση Edge για την οποία έχει διαμορφωθεί η στατική δρομολόγηση.
  • Στη διαμόρφωση στατικής δρομολόγησης, πρέπει να είναι επιλεγμένα τα στοιχεία Προτιμώμενη (Preferred) και Κοινοποίηση (Advertised).
 • Οι στατικές δρομολογήσεις μπορούν να προωθήσουν την κυκλοφορία στο LAN ή στο WAN Underlay.
 • Η προσθήκη στατικής δρομολόγησης παρακάμπτει το NAT στη διασύνδεση Edge.
 • Το ECMP (δρομολόγηση πολλαπλών διαδρομών ίσου κόστους) με στατική δρομολόγηση δεν υποστηρίζεται και θα χρησιμοποιηθεί μόνο η πρώτη στατική δρομολόγηση.
 • Χρησιμοποιήστε μια Διερεύνηση ICMP, για να αποφύγετε την κυκλοφορία «μαύρης τρύπας».
 • Οι στατικές δρομολογήσεις που δεν έχουν επιλεγμένη τη σημαία Προτιμώμενη (Preferred) δεν κοινοποιούνται στο Overlay.
 • Μια στατική δρομολόγηση με επιλεγμένη τη σημαία Προτιμώμενη (Preferred) προτιμάται από οποιαδήποτε δρομολόγηση VPN εκμάθησης μέσω του overlay.
Σημείωση: Η διαφορά μεταξύ της σημαίας Προτιμώμενη (Preferred) και της σημαίας Κοινοποίηση (Advertise):

Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Προτιμώμενη (Preferred), η στατική δρομολόγηση θα αντιστοιχίζεται πάντα πρώτη, ακόμα και αν υπάρχει διαθέσιμη μια δρομολόγηση VPN χαμηλότερου κόστους.

Η μη ενεργοποίηση αυτής της επιλογής σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαθέσιμη δρομολόγηση VPN αντιστοιχίζεται μέσω της στατικής δρομολόγησης, ακόμα και όταν η δρομολόγηση VPN έχει υψηλότερο κόστος από τη στατική δρομολόγηση. Η στατική δρομολόγηση αντιστοιχίζεται μόνο όταν οι αντίστοιχες δρομολογήσεις VPN δεν είναι διαθέσιμες.

Η επιλογή Προτιμώμενη (Preferred) δεν είναι διαθέσιμη για τον τύπο διεύθυνσης IPv6.

Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κοινοποίηση (Advertise), η στατική δρομολόγηση κοινοποιείται μέσω δρομολογήσεων VPN, και άλλα SD-WAN Edge στο δίκτυο θα έχουν πρόσβαση στον πόρο.

Μην ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή όταν ένας ιδιωτικός πόρος όπως ο προσωπικός εκτυπωτής απομακρυσμένων εργαζομένων έχει διαμορφωθεί ως στατική δρομολόγηση και οι άλλοι χρήστες δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στον πόρο.

Η επιλογή Κοινοποίηση (Advertise) δεν είναι διαθέσιμη για τον τύπο διεύθυνσης IPv6.

Σημείωση: Υπάρχουν δύο πρόσθετοι τύποι δρομολόγησης: Δρομολογήσεις ίδιας προέλευσης (Self Routes) και Δρομολογήσεις cloud (Cloud Routes), οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε ένα Edge ανάλογα με τη διαμόρφωση του Edge. Κάθε δρομολόγηση έχει μια στενή εφαρμογή που περιγράφεται παρακάτω και δεν απαιτεί πρόσθετη επεξεργασία πέρα από την αναφορά της εδώ:

Μια Δρομολόγηση ίδιας προέλευσης (Self Route) αναφέρεται σε ένα πρόθημα βασισμένο σε διασύνδεση που χρησιμοποιεί Αντιστοίχιση μεγαλύτερου προθήματος IP (LPM) (για παράδειγμα: 172.16.1.10/32), το οποίο εγκαθίσταται τοπικά στο Edge αλλά δεν κοινοποιείται σε απομακρυσμένα Edge. Ένας άλλος όρος για τις Δρομολογήσεις ίδιας προέλευσης είναι «Δρομολογήσεις διασύνδεσης» (Interface Routes). Όταν πραγματοποιεί αναζήτηση στα αρχεία καταγραφής ενός Edge, ο χρήστης θα βλέπει αυτές τις Δρομολογήσεις ίδιας προέλευσης με τη σημαία δρομολόγησης «s».

Μια Δρομολόγηση ίδιας προέλευσης διακρίνεται από μια Συνδεδεμένη δρομολόγηση, καθώς μια Συνδεδεμένη δρομολόγηση μπορεί να κοινοποιηθεί στο overlay, έτσι ώστε οι απομακρυσμένοι υπολογιστές-πελάτες Edge να μπορούν να επικοινωνήσουν και με τους υπολογιστές-πελάτες που ανήκουν στη συνδεδεμένη δρομολόγηση στην πλευρά του Edge προέλευσης. Οι Δρομολογήσεις ίδιας προέλευσης είναι αυστηρά τοπικές για το ίδιο το Edge.

Μια Δρομολόγηση cloud (Cloud Route) υποδεικνύεται με σημαία «v» και αναφέρεται σε μια δρομολόγηση που είναι εγκατεστημένη σε ένα Edge που οδηγεί σε μια Πύλη VMware SD-WAN για κυκλοφορία πολλαπλών διαδρομών που προορίζεται για το Internet (με άλλα λόγια, κυκλοφορία στο Internet με χρήση δυναμικής βελτιστοποίησης πολλαπλών διαδρομών (DMPO) που αξιοποιεί μια πύλη πριν φτάσει στο Internet).

Το Edge χρησιμοποιεί επίσης μια Δρομολόγηση cloud μέσω μιας αντίστοιχης πύλης για την κυκλοφορία διαχείρισης που προορίζεται για ένα VMware Orchestrator που φιλοξενείται στο δημόσιο cloud.

Έλεγχος ροής overlay (OFC) με Υπολογισμό κατανεμημένου κόστους (DCC)

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας μιας σειράς δρομολογήσεων που χρησιμοποιούν OFC με DCC.
Σημαντικό: Αυτό το υλικό ισχύει μόνο για πελάτες που έχουν ενεργοποιημένο τον Έλεγχο κατανεμημένου κόστους (Distributed Cost Control) (DCC). Το DCC διατέθηκε για πρώτη φορά στην έκδοση 3.4.0 του SD-WAN και τώρα αναμένεται να ενεργοποιηθεί για όλους τους πελάτες. Αυτή η δυνατότητα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα για νέους πελάτες σε μια επερχόμενη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DCC, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπολογισμού κατανεμημένου κόστους.

Επισκόπηση υπολογισμού κατανεμημένου κόστους

Ο Υπολογισμός κατανεμημένου κόστους (DCC) είναι μια δυνατότητα που αξιοποιεί τα SD-WAN Edge και τις πύλες για τον υπολογισμό της προτίμησης δρομολόγησης αντί να βασίζεται στο SASE Orchestrator. Το Edge και η πύλη εισάγουν τις δρομολογήσεις αμέσως μετά την εκμάθησή τους και, στη συνέχεια, μεταφέρουν αυτές τις προτιμήσεις στο Orchestrator.

Το DCC επιλύει ένα ζήτημα που παρατηρείται σε αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας, όπου η εξάρτηση αποκλειστικά από το Orchestrator μπορεί να αποτρέψει την έγκαιρη ενημέρωση των προτιμήσεων δρομολόγησης, είτε επειδή δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με ένα Edge ή μια πύλη για να ληφθούν ενημερωμένες προτιμήσεις δρομολόγησης ή επειδή το Orchestrator δεν μπορούσε να παρέχει ενημερώσεις δρομολόγησης γρήγορα κατά τον υπολογισμού μεγάλου αριθμού από αυτές ταυτόχρονα. Η διανομή των ευθυνών για τον υπολογισμό της προτίμησης δρομολόγησης στα Edge και τις πύλες εξασφαλίζει γρήγορες και αξιόπιστες ενημερώσεις δρομολογήσεων.

Πώς πραγματοποιείται η προτίμηση υπολογισμού κατανεμημένου κόστους

Ο Πίνακας 1-2 περιλαμβάνει τους τύπους δυναμικών δρομολογήσεων που υποστηρίζονται στο SD-WAN, ενώ ο Πίνακας 1-3 είναι ένα γλωσσάριο τύπων δρομολογήσεων. Μια δυναμική δρομολόγηση κατηγοριοποιείται πρώτα με βάση το αν έχει γίνει εκμάθησή της στο Edge ή στην πύλη.
Πίνακας 2. Τύποι δυναμικής δρομολόγησης
Edge Πύλη συνεργατών/Φιλοξενούμενη πύλη
NSD E BGP NSD E/I BGP
NSD I BGP E/I BGP
NSD Uplink BGP
OSPF O
OSPF IA
E BGP
I BGP
OSPF OE1
OSPF OE2
Uplink BGP
Πίνακας 3. Έννοιες τύπου δρομολόγησης
O = Περιοχή εντός OSPF
IA = Περιοχή μεταξύ OSPF
OE1 = OSPF, εξωτερικός τύπος 1
OE2 = OSPF, εξωτερικός τύπος 2
E BGP = Εξωτερικό BGP
I BGP = Εσωτερικό BGP
NSD = Προορισμός μη SD-WAN
Σημείωση: Η υποστήριξη προορισμού μη SD-WAN (NSD) με OFC είναι διαθέσιμη από την έκδοση 4.3.0 και εξής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα NSD, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση προορισμού μη SD-WAN.
Κάθε τύπος δρομολόγησης έχει μια τιμή προτίμησης και σε κάθε εκμαθημένη δρομολόγηση αντιστοιχίζεται μια τιμή προτίμησης με βάση τον τύπο της δρομολόγησης. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή προτίμησης, τόσο υψηλότερη είναι η προτεραιότητα. Στον Πίνακα 1-4 παρατίθεται η προεπιλεγμένη τιμή προτίμησης για κάθε τύπο δρομολόγησης.
Πίνακας 4. Τιμές προτίμησης
Συσκευή (Device) Τύπος δρομολόγησης (Route Type) Προεπιλεγμένη προτίμηση (Default Preference)
Edge NSD E BGP 997
Edge NSD I BGP 998
Πύλη NSD E/I BGP 999
Edge NSD Uplink BGP 1000
Edge OSPF O 1001
Edge OSPF IA 1002
Edge E BGP 1003
Edge I BGP 1004
Πύλη συνεργατών (Partner Gateway) E/I BGP 1005
Διανομέας OSFP OE1 1001006
Διανομέας OSPF OE2 1001007
Διανομέας BGP Uplink 1001008

Ροή εργασίας δυναμικής δρομολόγησης (Dynamic Route Workflow)

 1. Το Edge ή η πύλη μαθαίνει μια δυναμική δρομολόγηση.
 2. Το SD-WAN προσδιορίζει εσωτερικά τον τύπο δρομολόγησης και την προεπιλεγμένη τιμή προτίμησης.
 3. Το SD-WAN εκχωρεί τη σωστή τιμή προτίμησης και εγκαθιστά τη δρομολόγηση στη βάση πληροφοριών δρομολόγησης (RIB) και στη βάση πληροφοριών προώθησης (FIB).
 4. Το SD-WAN εξετάζει την προεπιλεγμένη ενέργεια κοινοποίησης που έχει διαμορφωθεί για αυτήν τη δρομολόγηση. Με βάση την ενέργεια κοινοποίησης, το SD-WAN είτε κοινοποιεί τη δρομολόγηση σε όλη την επιχείρηση του πελάτη (κοινοποιείται) είτε δεν λαμβάνει καμία ενέργεια εκτός από την προσθήκη της δρομολόγησης τοπικά στα RIB και FIB (δεν κοινοποιείται).
 5. Στη συνέχεια, το SD-WAN συγχρονίζει αυτήν τη δρομολόγηση με το Orchestrator, το οποίο την εμφανίζει στο Orchestrator.

Προτιμώμενα σημεία εξόδου VPN

Αυτή η ενότητα καλύπτει τα Προτιμώμενα σημεία εξόδου VPN: τι είναι, ποιες δρομολογήσεις μπορούν να εμπίπτουν σε ποιες κατηγορίες και χρήση καρφιτσώματος δρομολόγησης για την παράκαμψη των προεπιλεγμένων τιμών.

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κατά τη μετάβαση στις επιλογές Διαμόρφωση > Έλεγχος ροής overlay (Configure > Overlay Flow Control), μπορείτε να δείτε μια ενότητα με τίτλο Προτιμώμενες έξοδοι VPN (Preferred VPN Exits). Αυτός ο ενότητα εμφανίζει προεπιλεγμένες προτεραιότητες και επισημαίνει ορισμένες κατηγορίες δρομολογήσεων που πρέπει να προτιμώνται από άλλες.

Στιγμιότυπο οθόνης Ελέγχου ροής overlay με Προτιμώμενες εξόδους VPN.

Οι κατηγορίες της Προτιμώμενης εξόδου VPN (Preferred VPN Exit):
 • Edge: Οποιαδήποτε δευτερεύουσα δρομολόγηση για την οποία μπορεί να γίνει εκμάθηση είτε σε διανομέα είτε σε Edge ακτινών εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία και επισημαίνεται με την υψηλότερη προτεραιότητα. Μια εσωτερική δρομολόγηση δεν μπορεί να είναι δρομολόγηση τύπου OSPF OE 1/2 ή BGP Uplink.
 • Διανομέας (Hub): Οποιαδήποτε εξωτερική τοποθεσία για την οποία γίνεται ολοκληρωμένη εκμάθηση σε ένα Edge εμπίπτει στην κατηγορία Διανομέα και συνήθως έχει χαμηλότερη προτεραιότητα. Οι δρομολογήσεις διανομέα περιλαμβάνουν το OSPF OE1/2 και το BGP Uplink.
 • Πύλη συνεργατών (Partner Gateway): Οποιαδήποτε δρομολόγηση για την οποία γίνεται ολοκληρωμένη εκμάθηση σε μια Πύλη συνεργατών.
 • Δρομολογητής (Router): Χρησιμοποιείται ως δείκτης για τον προσδιορισμό της προτίμησης που έχει αντιστοιχιστεί σε μια δυναμική δρομολόγηση. Ο Δρομολογητής (Router) δεν είναι τύπος δρομολόγησης. Συνήθως, όλα τα σημεία εξόδου πάνω από τον Δρομολογητή (Router) στην έξοδο VPN αντιστοιχίζονται με χαμηλή τιμή προτίμησης και, ως εκ τούτου, προτιμώνται περισσότερο, ενώ όλα τα σημεία εξόδου κάτω από τον Δρομολογητή (Router) έχουν υψηλότερη τιμή προτίμησης και, ως εκ τούτου, προτιμώνται λιγότερο.
  • Για παράδειγμα: Όταν το DCC είναι ενεργοποιημένο, όλες οι δρομολογήσεις που ανήκουν σε Σημεία εξόδου VPN (VPN Exit Points) (Edge, πύλη συνεργατών ή διανομέας) που βρίσκονται πάνω από τον Δρομολογητή (Router) λαμβάνουν τιμή προτίμησης μικρότερη από 1.000.000 και οι δρομολογήσεις που βρίσκονται κάτω από τον Δρομολογητή (Router) λαμβάνουν μια τιμή προτίμησης μεγαλύτερη από 1.000.000.
  • Στο παρακάτω παράδειγμα, τα Σημεία εξόδου VPN (VPN Exit Points) πάνω από τον Δρομολογητή (Router), τα οποία είναι NSD, Edge και Πύλη συνεργατών, θα λάβουν μια τιμή προτίμησης μικρότερη από 1.000.000 και ο Διανομέας θα λάβει τιμή προτίμησης μεγαλύτερη από 1.000.000.Ένα άλλο στιγμιότυπο οθόνης του Ελέγχου ροής overlay, αλλά αυτό τονίζει τον δρομολογητή για να επισημάνει τις τιμές προτίμησης πάνω και κάτω από τον τύπο δρομολογητή.

Καρφίτσωμα δρομολόγησης για παράκαμψη μιας προεπιλεγμένης τιμής προτίμησης

Το SD-WAN διαθέτει μια δυνατότητα καρφιτσώματος δρομολόγησης, που επιτρέπει στον χρήστη να παρακάμψει την προεπιλεγμένη τιμή προτίμησης που έχει αντιστοιχιστεί σε οποιαδήποτε δυναμική δρομολόγηση. Μόλις γίνει ολοκληρωμένη εκμάθηση και συγχρονισμός μιας δυναμικής δρομολόγησης με το Orchestrator, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στη σελίδα Έλεγχος ροής overlay (Overlay Flow Control) και να παρακάμψει την προεπιλεγμένη σειρά. Η ροή εργασίας για αυτό είναι η εξής:
 1. Ο χρήστης καρφιτσώνει μια δρομολόγηση στη σελίδα Έλεγχος ροής overlay (Overlay Flow Control):
  1. Στη Λίστα δρομολογήσεων (Routes List), επιλέξτε μία ή περισσότερες δρομολογήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καρφίτσωμα προτίμησης δρομολογήσεων ολοκληρωμένης εκμάθησης (Pin Learned Route Preference).
  2. Τροποποίηση της σειράς των Προτιμώμενων εξόδων VPN (Preferred VPN Exits) κάνοντας κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) κάτω από τον πίνακα.
 2. Το Orchestrator στέλνει αυτό το συμβάν δρομολόγησης στα σχετικά Edge στην επιχείρηση του πελάτη.
 3. Τα Edge παρακάμπτουν την προηγούμενη τιμή προτίμησης για να ταιριάζουν με την καρφιτσωμένη σειρά.
 4. Οι τιμές προτίμησης που αντιστοιχίζονται στις καρφιτσωμένες δρομολογήσεις ξεκινούν από 1, 2, 3 κ.ο.κ. (οι χαμηλότερες τιμές και, συνεπώς, οι υψηλότερες προτιμήσεις) και αυτό αντιστοιχεί στη σειρά των δρομολογήσεων στη σελίδα Έλεγχος ροής overlay (Overlay Flow Control).
  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καρφίτσωμα μιας δρομολόγησης, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υποδίκτυων.

Σενάρια παράτασης για δυναμικές δρομολογήσεις

Τι συμβαίνει όταν ένα Edge λαμβάνει το ίδιο πρόθημα για δύο ή περισσότερες προελεύσεις/γείτονες;

Ένα πιθανό σενάριο σε αναπτύξεις SD-WAN είναι να κοινοποιείται το ίδιο πρόθεμα από δύο διαφορετικά Edge ή Πύλες συνεργατών. Με το VMware SD-WAN, εάν τα υποδίκτυα ανήκουν στην ίδια κατηγορία (Edge, Διανομέας ή Πύλη συνεργατών) και έχουν την ίδια τιμή προτίμησης, τα χαρακτηριστικά BGP ή οι μετρήσεις OSPF λαμβάνονται πρώτα υπόψη για ταξινόμηση των δρομολογήσεων.

Εάν εξακολουθεί υπάρχει ταύτιση, το SD-WAN χρησιμοποιεί το λογικό αναγνωριστικό (το οποίο προέρχεται από το Edge ή το μοναδικό καθολικό αναγνωριστικό (UUID) της πύλης) της συσκευής επόμενου hop για παράταση. Η συσκευή επόμενου hop μπορεί να είναι μια πύλη ή ένα Edge διανομέα ανάλογα με τον τύπο του VPN διακλάδωσης προς διακλάδωση που χρησιμοποιείται. Εάν η επιχείρηση πελάτη χρησιμοποιεί διακλάδωση προς διακλάδωση μέσω πύλης, το επόμενο hop είναι μια πύλη, ενώ για έναν πελάτη που χρησιμοποιεί διακλάδωση προς διανομέα, το επόμενο hop να είναι ένα Edge διανομέα.