Αυτή η ενότητα περιγράφει την εγκατάσταση του SASE Orchestrator.