Μπορείτε να συνδεθείτε στο SASE Orchestrator με τα τοπικά σας διαπιστευτήρια ή SSO, εάν έχει ρυθμιστεί σε επίπεδο συνεργάτη. Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης στο SASE Orchestrator χρησιμοποιώντας καθολική σύνδεση (SSO) ως χρήστης συνεργάτης.

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τον έλεγχο ταυτότητας SSO στο SASE Orchestrator.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει ρόλους, χρήστες και εφαρμογή OIDC για SSO στα προτιμώμενα IDP.

  Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Έλεγχος ταυτότητας.

Διαδικασία

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web εκκινήστε την εφαρμογή SASE Orchestrator.
  Εμφανίζεται η οθόνη VMware SD-WAN Operations Console .
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με τον πάροχο ταυτότητας.
 3. Στο πλαίσιο κειμένου Εισαγάγετε τον τομέα του οργανισμού σας (Enter your Organization Domain), εισαγάγετε το όνομα τομέα που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση SSO και κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Sign In).
  Ο πάροχος IDP που έχει ρυθμιστεί για τη σύνδεση SSO ελέγχει την ταυτότητα του χρήστη.