Μπορείτε να παρακολουθείτε τα συμβάντα που σχετίζονται με αλλαγές στη κατάσταση VRRP.

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Συμβάντα (Monitor > Events).

Για να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με το VRRP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Φίλτρο (Filter) και να επιλέξετε ένα φίλτρο από το αναπτυσσόμενο μενού για να υποβάλετε ερώτημα για τα συμβάντα VRRP. Κάντε κλικ στην επιλογή CSV για να κάνετε λήψη μιας αναφοράς των συμβάντων VRRP του Edge σε μορφή CSV. Τα ακόλουθα συμβάντα είναι διαθέσιμα για το VRRP:

  • Το VRRP υψηλής διαθεσιμότητας ενημερώθηκε σε κύριο
  • Το VRRP υψηλής διαθεσιμότητας ενημερώθηκε από το κύριο
  • Το VRRP απέτυχε