Το VMware διαθέτει προκαθορισμένους ρόλους με διαφορετικό σύνολο προνομίων.

  • Διαχειριστής IT (ή διαχειριστής)
  • Υπεύθυνος επικοινωνίας τοποθεσίας σε κάθε τοποθεσία όπου αναπτύσσεται μια συσκευή SD-WAN Edge
  • Χειριστής IT (ή χειριστής)
  • Συνεργάτης IT (ή συνεργάτης)

Διαχειριστής

Ο διαχειριστής διαμορφώνει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη λειτουργία της υπηρεσίας VMware. Υπάρχουν τρεις ρόλοι διαχειριστή:

Ρόλος διαχειριστή Περιγραφή
Τυπικός εταιρικός διαχειριστής (Enterprise Standard Admin) Μπορεί να εκτελέσει όλες τις εργασίες διαμόρφωσης και παρακολούθησης.
Εταιρικός υπερχρήστης (Enterprise Superuser) Μπορεί να εκτελέσει τις ίδιες εργασίες με έναν Τυπικό εταιρικό διαχειριστή και μπορεί επίσης να δημιουργήσει πρόσθετους χρήστες με τους ρόλους Τυπικός εταιρικός διαχειριστής, MSP επιχείρησης και Υποστήριξη πελατών.
Υποστήριξη επιχείρησης (Enterprise Support) Μπορεί να εκτελέσει εργασίες αναθεώρησης και παρακολούθησης διαμόρφωσης, αλλά δεν μπορεί να προβάλει στατιστικά στοιχεία εφαρμογών που ταυτοποιούν τον χρήστη και μπορεί να προβάλει μόνο πληροφορίες διαμόρφωσης.
Σημείωση: Ένας διαχειριστής θα πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις έννοιες δικτύωσης, τις εφαρμογές web και τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για την Επιχείρηση.

Υπεύθυνος επικοινωνίας τοποθεσίας

Ο Υπεύθυνος επικοινωνίας τοποθεσίας (Site Contact) είναι υπεύθυνος για τη φυσική εγκατάσταση του SD-WAN Edge και την ενεργοποίηση με την υπηρεσία VMware. Ο Υπεύθυνος επικοινωνίας τοποθεσίας είναι ένα άτομο εκτός IT που μπορεί να λάβει email και να εκτελέσει τις οδηγίες στο email για την ενεργοποίηση του Edge.

Χειριστής

Ο Χειριστής μπορεί να εκτελέσει όλες τις εργασίες που μπορεί να εκτελέσει ένας διαχειριστής, καθώς και πρόσθετες εργασίες που αφορούν συγκεκριμένα τους χειριστές, όπως δημιουργία και διαχείριση πελατών, Cloud Edge και πυλών. Υπάρχουν τέσσερις ρόλοι χειριστή:

Ρόλος χειριστή Περιγραφή
Βασικός χειριστής (Standard Operator) Μπορεί να εκτελέσει όλες τις εργασίες διαμόρφωσης και παρακολούθησης.
Υπερχρήστης-χειριστής (Superuser Operator) Μπορεί να προβάλει και να δημιουργήσει πρόσθετους χρήστες με τους ρόλους χειριστή.
Ειδικός επιχείρησης-χειριστής (Business Specialist Operator) Μπορεί να δημιουργεί και να διαχειρίζεται λογαριασμούς πελατών.
Χειριστής υποστήριξης πελατών (Customer Support Operator) Μπορεί να παρακολουθεί τα Edge και τη δραστηριότητα.

Ένας χειριστής θα πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις έννοιες δικτύωσης, τις εφαρμογές web και τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για την Επιχείρηση.

Συνεργάτης

Ο Συνεργάτης (Partner) μπορεί να εκτελέσει όλες τις εργασίες που μπορεί να εκτελέσει ένας διαχειριστής, μαζί με επιπλέον εργασίες που αφορούν συγκεκριμένα τους συνεργάτες , όπως η δημιουργία και η διαχείριση πελατών. Υπάρχουν τέσσερις ρόλοι συνεργάτη:

Ρόλος συνεργάτη Περιγραφή
Βασικός διαχειριστής (Standard Admin) Μπορεί να εκτελέσει όλες τις εργασίες διαμόρφωσης και παρακολούθησης.
Υπερχρήστης (Superuser) Μπορεί να προβάλει και να δημιουργήσει πρόσθετους χρήστες με τους ρόλους συνεργάτη.
Ειδικός επιχείρησης (Business Specialist) Μπορεί να εκτελέσει εργασίες διαμόρφωσης και παρακολούθησης, αλλά δεν μπορεί να προβάλει στατιστικά στοιχεία εφαρμογών που ταυτοποιούν τον χρήστη.
Υποστήριξη πελατών (Customer Support) Μπορεί να εκτελέσει εργασίες αναθεώρησης και παρακολούθησης διαμόρφωσης, αλλά δεν μπορεί να προβάλει στατιστικά στοιχεία εφαρμογών που ταυτοποιούν τον χρήστη και μπορεί να προβάλει μόνο πληροφορίες διαμόρφωσης.

Ένας Συνεργάτης θα πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις έννοιες δικτύωσης, τις εφαρμογές web και τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για την Επιχείρηση.