Το VMware υποστηρίζει τείχη προστασίας τρίτων κατασκευαστών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως VNF για τη διέλευση της κυκλοφορίας μέσω Edge.

Επιλέξτε το τείχος προστασίας τρίτου και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ανάλογα. Ίσως χρειαστεί να διαμορφώσετε πρόσθετες ρυθμίσεις και στο τείχος προστασίας τρίτου. Ανατρέξτε στους οδηγούς ανάπτυξης του αντίστοιχου τείχους προστασίας τρίτου για τις πρόσθετες διαμορφώσεις.

Για τους τύπους VNF Τείχος προστασίας Check Point (Check Point Firewall) και Τείχος προστασίας Fortinet (Fortinet Firewall), διαμορφώστε το είδωλο VNF χρησιμοποιώντας την ιδιότητα συστήματος edge.vnf.extraImageInfos. Πρέπει να είστε χρήστης-χειριστής για να διαμορφώσετε την ιδιότητα συστήματος. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στον ρόλο χειριστή, επικοινωνήστε με τον χειριστή σας για να διαμορφώσει το είδωλο VNF.

Σημείωση: Πρέπει να δώσετε τη σωστή τιμή αθροίσματος ελέγχου στην ιδιότητα συστήματος. Το Edge υπολογίζει το άθροισμα ελέγχου του ειδώλου VNF του οποίου έχετε κάνει λήψη και συγκρίνει την τιμή με αυτή που είναι διαθέσιμη στην ιδιότητα συστήματος. Το Edge αναπτύσσει το VNF μόνο όταν και οι δύο τιμές του αθροίσματος ελέγχου είναι οι ίδιες.

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Υπηρεσίες δικτύου (Configure > Network Services) και, στη συνέχεια, στην περιοχή Υπηρεσίες Edge (Edge Services), αναπτύξτε το στοιχείο VNF.
  2. Για να διαμορφώσετε ένα νέο VNF, κάντε κλικ στην επιλογή + Νέο (+ New) ή + Διαμόρφωση VNF (+ Configure VNF).
    Σημείωση: Η επιλογή Διαμόρφωση VNF (Configure VNF) εμφανίζεται μόνο όταν δεν υπάρχουν στοιχεία στον πίνακα.
  3. Στο παράθυρο Διαμόρφωση VNF (Configure VNF), εισαγάγετε ένα περιγραφικό όνομα για την υπηρεσία VNF ασφαλείας και επιλέξτε έναν τύπο VNF από το αναπτυσσόμενο μενού.
  4. Διαμορφώστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις με βάση τον επιλεγμένο τύπο VNF. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τύπους VNF, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση υπηρεσιών Edge.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes). Η ενότητα VNF (VNFs) εμφανίζει τις υπηρεσίες VNF που δημιουργήθηκαν.

Επόμενες ενέργειες

Μπορείτε να διαμορφώσετε το VNF ασφαλείας για ένα Edge για να κατευθύνετε την κυκλοφορία μέσω των υπηρεσιών διαχείρισης VNF. Δείτε: