Το multicast παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο αποστολής δεδομένων σε ένα ενδιαφερόμενο σύνολο παραληπτών σε ένα μόνο αντίγραφο δεδομένων από την προέλευση, επιτρέποντας στους ενδιάμεσους δρομολογητές multicast στο δίκτυο να αντιγράφουν πακέτα για να φτάσουν σε πολλούς παραλήπτες με βάση μια συνδρομή ομάδας.

Οι ρυθμίσεις multicast εφαρμόζονται σε όλα τα Edge που είναι συσχετισμένα με το προφίλ. Μπορείτε να επιλέξετε να παρακαμφθούν οι ρυθμίσεις multicast για ένα Edge:
  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges). Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κατηγορία Δρομολόγηση και NAT (Routing & NAT) και αναπτύξτε την περιοχή Multicast.
  4. Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις multicast που έχουν διαμορφωθεί για το συσχετισμένο προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override) και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις multicast.