Περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης του Zscaler για προφίλ. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Zscaler για ένα προφίλ από την ενότητα Zscaler που είναι διαθέσιμη στην κατηγορία Υπηρεσίες VPN (VPN Services) στην καρτέλα Συσκευή (Device).

Πριν να διαμορφώσετε το Zscaler, πρέπει να έχετε συνδρομή Zscaler Cloud. Για τα βήματα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας συνδρομής cloud τύπου Zscaler, Ρύθμιση παραμέτρων διαπιστευτηρίων API.
Σημείωση: Από προεπιλογή, η ενότητα Zscaler δεν είναι διαθέσιμη στη σελίδα Συσκευή (Device) για προφίλ. Επικοινωνήστε με τον χειριστή σας για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα σε επίπεδο προφίλ.
Για να διαμορφώσετε το Zscaler σε επίπεδο προφίλ, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure Profiles). Η σελίδα Προφίλ (Profiles) εμφανίζει τα υπάρχοντα Προφίλ.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Προφίλ ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Προφίλ. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Προφίλ εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Στην κατηγορία Υπηρεσίες VPN (VPN Services), κάντε κλικ στην επιλογή Zscaler και ενεργοποιήστε το Zscaler θέτοντας το κουμπί εναλλαγής στη θέση On.
  4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Συνδρομή cloud (Cloud Subscription), επιλέξτε τη συνδρομή Zscaler.
  5. Το Zscaler Cloud που είναι συσχετισμένο με την επιλεγμένη συνδρομή εμφανίζεται αυτόματα στο πεδίο Όνομα cloud (Cloud Name).
  6. Για να επεξεργαστείτε τις επιλογές πύλης τοποθεσίας, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία επιλογών πύλης τοποθεσίας (Edit Location Gateway Options).
  7. Διαμορφώστε τις επιλογές πύλης και τις ρυθμίσεις ελέγχου εύρους ζώνης για την τοποθεσία και κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος (Done). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους επιλογών πύλης Zscaler και ελέγχου εύρους ζώνης, βλ.https://help.zscaler.com/zia/configuring-locations.
  8. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά (Reset) για να επαναφέρετε τις επιλογές πύλης τοποθεσίας Zscaler στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
  9. Μετά την ενημέρωση των απαιτούμενων ρυθμίσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στη σελίδα Συσκευή (Device).

Σχετικά θέματα