Αφού ενεργοποιηθεί η δυνατότητα Υψηλής διαθεσιμότητας στο SASE Orchestrator, περιμένετε το υπάρχον SD-WAN Edge να αναλάβει ενεργό ρόλο και περιμένετε να εμφανιστούν τα συμβάντα του SASE Orchestrator να εμφανίσουν Η υψηλή διαθεσιμότητα τίθεται ως ενεργή (High Availability Going Active).

high-availability-configuration-1