Η σελίδα «Συμβάντα» εμφανίζει τα συμβάντα που δημιουργούνται από το SASE Orchestrator. Αυτά τα συμβάντα συμβάλλουν στον προσδιορισμό της λειτουργικής κατάστασης του συστήματος.

Για να προβάλετε τη σελίδα Συμβάντα:

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Συμβάντα (Monitor > Events).

Η σελίδα Συμβάντα (Events) εμφανίζει τη λίστα συμβάντων.

Μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την αναπτυσσόμενη λίστα, για να προβάλετε τα συμβάντα για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα όνομα συμβάντος για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες.

Για να προβάλετε λεπτομέρειες που σχετίζονται με συγκεκριμένα συμβάντα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή φίλτρου. Κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου στην επιλογή Αναζήτηση (Search) για να ορίσετε τα κριτήρια.

Κάντε κλικ στην επιλογή CSV για να κάνετε λήψη μιας αναφοράς των συμβάντων σε μορφή CSV.

Το παράθυρο Συμβάντα (Events) εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Επιλογή Περιγραφή
Συμβάν (Event) Όνομα της εκδήλωσης
Χρήστης (User) Όνομα του χρήστη για συμβάντα που αφορούν το χρήστη.
Τμήμα (Segment) Όνομα του τμήματος για συμβάντα που σχετίζονται με τμήματα.
Edge Όνομα του Edge για συμβάντα που σχετίζονται με το Edge.
Σοβαρότητα (Severity) Σοβαρότητα του συμβάντος. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Ειδοποίηση, Κρίσιμο, Εντοπισμός σφαλμάτων, Επείγον, Σφάλμα, Πληροφορίες, Παρατήρηση και Προειδοποίηση.
Ώρα (Time) Ημερομηνία και ώρα του συμβάντος.
Μήνυμα (Message) Μια σύντομη περιγραφή του συμβάντος.