Αυτή η ενότητα περιγράφει τα στοιχεία λύσης VMware.

VMware SD-WAN Edge

Ένα λεπτό «Edge» με παροχή Zero Touch από το cloud για ασφαλή, βελτιστοποιημένη συνδεσιμότητα με τις εφαρμογές και τις εικονικές υπηρεσίες σας. Τα SD-WAN Edges είναι Zero-Touch συσκευές επιχειρηματικού επιπέδου ή εικονικό λογισμικό που προσφέρουν ασφαλή βελτιστοποιημένη συνδεσιμότητα σε ιδιωτικές, δημόσιες και υβριδικές εφαρμογές καθώς και υπολογιστικές και εικονικές υπηρεσίες. Τα SD-WAN Edges εκτελούν αναλυτική αναγνώριση εφαρμογών, εκχώρηση εφαρμογών και πακέτων, μετρήσεις απόδοσης αποκατάστασης κατ' απαίτηση και ολοκληρωμένη ποιότητα υπηρεσιών (QoS) εκτός από τη φιλοξενία υπηρεσιών λειτουργίας εικονικού δικτύου (VNF). Ένα ζεύγος Edge μπορεί να αναπτυχθεί για την παροχή υψηλής διαθεσιμότητας (HA). Τα Edge μπορούν να αναπτυχθούν σε διακλαδώσεις, μεγάλες τοποθεσίες και κέντρα δεδομένων. Όλες οι άλλες υποδομές δικτύου παρέχονται κατ' απαίτηση στο cloud.

VMware SASE Orchestrator

Το VMware SASE Orchestrator παρέχει κεντρική διαμόρφωση σε ολόκληρη την επιχείρηση και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, καθώς και ενορχηστρώνει τη ροή δεδομένων εντός και μέσω του δικτύου SD-WAN Overlay. Επιπλέον, προσφέρει την παροχή εικονικών υπηρεσιών με ένα κλικ σε όλα τα Edge, σε κεντρικούς και περιφερειακούς διανομείς εταιρικών υπηρεσιών και στο cloud.

Πύλες VMware SD-WAN Gateways

Το δίκτυο VMware SD-WAN αποτελείται από πύλες που αναπτύσσονται σε σημεία παρουσίας δικτύου κορυφαίας βαθμίδας και κέντρα δεδομένων cloud σε ολόκληρο τον κόσμο, παρέχοντας υπηρεσίες SD-WAN στο κατώφλι των υπηρεσιών δικτύου SaaS, IaaS και cloud, καθώς και πρόσβαση σε ιδιωτικά κεντρικά δίκτυα. Οι εικονικές πύλες πολλαπλών μισθωτών αναπτύσσονται τόσο από συνεργάτες παροχής υπηρεσιών διέλευσης VMware SD-WAN όσο και από συνεργάτες παροχής υπηρεσιών cloud. Οι πύλες παρέχουν το πλεονέκτημα ενός κατ' απαίτηση, επεκτάσιμου και πλεονάζοντος δικτύου cloud για βελτιστοποιημένες διαδρομές προς προορισμούς cloud, καθώς και εφαρμογές μηδενικής εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα και την προσαρμοστικότητα της δυνατότητας Πύλες VMware SD-WAN Gateways, ανατρέξτε στο θέμα https://kb.vmware.com/s/article/71374.