Η δυνατότητα «Υψηλή διαθεσιμότητα» (High Availability) υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα ανάπτυξης:

  • Τυπικό HA (Standard HA)—Σε αυτό το μοντέλο, τα Ενεργά Edge και τα Edge σε αναμονή έχουν τις ίδιες διαμορφώσεις και έχουν συμμετρικές συνδέσεις, δηλαδή και τα δύο Edge είναι συνδεδεμένa στις ίδιες συνδέσεις WAN. Όλες οι θύρες στο Ενεργό Edge είναι ανοιχτές για λήψη και αποστολή κυκλοφορίας. Ωστόσο, όλες οι θύρες εκτός της GE1 στο Edge σε αναμονή είναι αποκλεισμένες. Η διασύνδεση GE1 χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή παλμών μεταξύ ενεργών Edge και Edge σε αναμονή. Δείτε Τυπική HA.
  • Βελτιωμένο HA (Enhanced HA) – Σε αυτό το μοντέλο, τα Ενεργά Edge και τα Edge σε αναμονή έχουν τις ίδιες διαμορφώσεις, αλλά έχουν ασύμμετρες συνδέσεις, δηλαδή και τα δύο Edge συνδέονται σε διαφορετικές συνδέσεις WAN. Η διασύνδεση GE1 χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή παλμών μεταξύ ενεργών Edge και Edge σε αναμονή. Το Ενεργό Edge μπορεί να αξιοποιήσει τη σύνδεση WAN που είναι συνδεδεμένη στο Edge σε αναμονή για την αποστολή ή λήψη κυκλοφορίας. Προωθεί την κυκλοφορία μέσω της διασύνδεσης GE1 στο Edge σε αναμονή, το οποίο με τη σειρά του στέλνει την κυκλοφορία μέσω της σύνδεσης WAN. Δείτε Βελτιωμένο HA.
  • Ha μεικτής λειτουργίας (Mixed-mode HA)—Αυτό το μοντέλο είναι ένας συνδυασμός τόσο των τυπικών όσο και των βελτιωμένων αναπτύξεων HA στην ίδια τοποθεσία. Σε αυτό το μοντέλο, τα Ενεργά Edge και τα Edge σε αναμονή έχουν τις ίδιες διαμορφώσεις. Οι συνδέσεις μπορούν να είναι συμμετρικές και ασύμμετρες. Δείτε HA μεικτής λειτουργίας.

Οι επιλογές HA υποστηρίζονται στις ακόλουθες πλατφόρμες SD-WAN Edge: 510, 510N, 520, 520v, 540, 610, 610N, 620, 620N, 640, 640N, 680, 680N, 840, 2000, 3400, 3800, 3810 και οποιοδήποτε Εικονικό Edge.

Προφύλαξη: Η υψηλή διαθεσιμότητα υποστηρίζεται μόνο μεταξύ πανομοιότυπων μοντέλων πλατφόρμας SD-WAN Edge. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα πλατφόρμας Edge, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://sdwan.vmware.com/get-started.
Σημαντικό: Πριν από την έκδοση Edge 5.4.0, τα μοντέλα Edge που δεν περιλάμβαναν μονάδα Wi-Fi (510N, 610N, 620N, 640N και 680N) δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με αντίστοιχο Edge με δυνατότητα Wi-Fi σε ανάπτυξη HA. Για παράδειγμα, ένα Edge 640 και ένα Edge 640N δεν υποστηρίζονταν ως ζεύγος υψηλής διαθεσιμότητας. Για την έκδοση 5.4.0 και νεότερες εκδόσεις, αυτή η ζεύξη υποστηρίζεται τώρα.

Σε ένα σενάριο με ασυμφωνίες Wi-Fi και Edge χωρίς Wi-Fi, το Orchestrator εντοπίζει την αναντιστοιχία Edge και απενεργοποιεί αυτόματα τη δυνατότητα Wi-Fi στο Edge που έχει δυνατότητα Wi-Fi. Το αρχείο καταγραφής αναντιστοιχιών εμφανίζεται στα Συμβάντα (Events) του πελάτη:

  • «Εντοπίστηκε αναντιστοιχία δυνατοτήτων HA Wi-Fi, απενεργοποιημένο Wi-Fi.» (HA Wi-Fi capability mismatch identified, disabled Wi-Fi.) (Εντοπίστηκε αναντιστοιχία Wi-Fi Edge και το Wi-Fi στο Edge με δυνατότητα Wi-Fi απενεργοποιήθηκε).
  • «Η αναντιστοιχία δυνατοτήτων Wi-Fi HA δεν εμφανίζεται πλέον, το Wi-Fi καταργήθηκε» (HA Wi-Fi capability mismatch no longer seen, reverted Wi-Fi.) (Και τα δύο Edge ανιχνεύονται ως ο ίδιος τύπος Wi-Fi και η λειτουργικότητα Wi-Fi αποκαθίσταται σε ένα Edge Wi-Fi όπου είχε προηγουμένως απενεργοποιηθεί).