Στο παράθυρο Έλεγχος ροής overlay (Overlay Flow Control), μπορείτε να επεξεργαστείτε τις καθολικές προτιμήσεις δρομολόγησης, να κοινοποιήσετε ενέργειες και να τροποποιήσετε τις προτεραιότητες των προορισμών στους οποίους θα πρέπει να δρομολογηθεί η κυκλοφορία.

Στην ενότητα «Προτιμήσεις καθολικής δρομολόγησης VRF» (VRF Global Routing Preferences) εμφανίζονται οι περιοχές Προτιμώμενες έξοδοι VPN (Preferred VPN Exits) και Σημαίες καθολικής κοινοποίησης (Global Advertise Flags). Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα «Διαδικασία» για τα βήματα επεξεργασίας αυτών των περιοχών.

Διαδικασία (Procedure)

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Έλεγχος ροής overlay (Configure > Overlay Flow Control).
 2. Στη σελίδα Έλεγχος ροής overlay (Overlay Flow Control), κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμώμενες έξοδοι VPN (Preferred VPN Exits) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση Επεξεργασία (Edit) για να ανοίξετε την οθόνη Επεξεργασία προτιμώμενου VPN (Edit Preferred VPN). (Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα).

  Επεξεργασία προτιμώμενου VPN

 3. Μπορείτε να ενημερώσετε την περιοχή Προτιμώμενες έξοδοι VPN (Preferred VPN Exits) και να κάνετε κλικ στα βέλη προς τα ΕΠΑΝΩ και προς τα ΚΑΤΩ, για να τροποποιήσετε τις προτεραιότητες.
 4. Στη σελίδα Έλεγχος ροής overlay (Overlay Flow Control), κάντε κλικ στην επιλογή Σημαίες καθολικής κοινοποίησης (Global Advertise Flags) για να ανοίξετε την οθόνη Επεξεργασία προτιμώμενου VPN (Edit Preferred VPN). (Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα).

  Σημαίες καθολικής κοινοποίησης

  1. Στην περιοχή Σημαίες καθολικής κοινοποίησης (Global Advertise Flags), επιλέξτε τα σχετικά πλαίσια ελέγχου, για να τροποποιήσετε τις ενέργειες κοινοποίησης για τις δρομολογήσεις.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση (Update) για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Αποτελέσματα

Οι ενημερωμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται στη σελίδα Έλεγχος ροής overlay (Overlay Flow Control).