Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις BFD για Πύλες SD-WAN επί διοχετεύσεων IPSec.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις BFD για μια πύλη:

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τα ακόλουθα:

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Υπηρεσίες δικτύου (Configure > Network Services).
 2. Στην περιοχή Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης (Non SD-WAN Destinations via Gateway), κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) στη στήλη BFD που αντιστοιχεί στο στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN.
 3. Στο παράθυρο Πρόγραμμα επεξεργασίας BFD (BFD Editor), μετακινήστε το ρυθμιστικό BFD ενεργοποιημένο (BFD Activated) προς τα δεξιά για να το ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις BFD για την πρωτεύουσα και τη δευτερεύουσα πύλη.
 4. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις BFD, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.
  Σημείωση: Η επιλογή Δευτερεύουσας πύλης είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε διαμορφώσει μια δευτερεύουσα πύλη για το αντίστοιχο στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN.
  Πεδίο Περιγραφή
  Διεύθυνση ομότιμου (Peer Address) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του απομακρυσμένου ομότιμου υπολογιστή για να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας BFD.
  Τοπική διεύθυνση (Local Address) Εισαγάγετε μια τοπικά ρυθμισμένη διεύθυνση IP για τον ομότιμο ακροατή. Αυτή η διεύθυνση χρησιμοποιείται για την αποστολή των πακέτων.
  Multihop Αυτή η επιλογή δεν υποστηρίζεται για τις πύλες.
  Πολλαπλασιαστής ανίχνευσης (Detect Multiplier) Εισαγάγετε τον πολλαπλασιαστή χρόνου ανίχνευσης. Το διάστημα απομακρυσμένης μετάδοσης πολλαπλασιάζεται με αυτήν την τιμή, για να προσδιοριστεί η χρονομέτρηση ανίχνευσης για την απώλεια σύνδεσης. Το εύρος κυμαίνεται από 3 έως 50 και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 3.
  Διάστημα παραλαβής (Receive Interval) Εισαγάγετε το ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, στο οποίο το σύστημα μπορεί να λάβει τα πακέτα ελέγχου από το ομότιμο BFD. Το εύρος κυμαίνεται από 300 έως 60000 χιλιοστά του δευτερολέπτου και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
  Διάστημα μετάδοσης (Transmit Interval) Εισαγάγετε το ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, στο οποίο το τοπικό σύστημα μπορεί να αποστείλει τα πακέτα ελέγχου BFD. Το εύρος κυμαίνεται από 300 έως 60000 χιλιοστά του δευτερολέπτου και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
  Σημείωση: Το BFD υποστηρίζεται μόνο σε διοχετεύσεις VTP.