Αφού δημιουργήσετε ένα προφίλ, μπορείτε να επιλέξετε τα τμήματα που θέλετε να συμπεριλάβετε στο προφίλ σας από το αναπτυσσόμενο μενού Τμήμα (Segment) στην καρτέλα Συσκευή (Device).

Για να αντιστοιχίσετε τμήματα σε ένα προφίλ, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure Profiles). Η σελίδα Προφίλ (Profiles) εμφανίζει τα υπάρχοντα προφίλ.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα προφίλ ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του προφίλ στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τμήματα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα προφίλ και να κάνετε κλικ στην Τροποποίηση (Modify) για να διαμορφώσετε το προφίλ. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Προφίλ εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Τμήμα (Segment), κάντε κλικ στη σύνδεση Αλλαγή τμημάτων προφίλ (Change Profile Segments). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αλλαγή τμημάτων προφίλ (Change Profile Segments).
  4. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να επιλέξετε τα τμήματα που θέλετε να συμπεριλάβετε στο προφίλ σας. Εάν ένα τμήμα έχει δίπλα του ένα σύμβολο κλειδώματος, σημαίνει ότι το τμήμα αυτό χρησιμοποιείται σε ένα προφίλ και δεν μπορεί να καταργηθεί. Τα τμήματα που είναι διαθέσιμα για χρήση θα εμφανίζονται στην περιοχή Όλα τα τμήματα (All Segments).
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση τμημάτων (Update Segments) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Αφού αντιστοιχίσετε ένα τμήμα στο προφίλ, μπορείτε να διαμορφώσετε το τμήμα μέσω του αναπτυσσόμενου μενού Τμήμα (Segment). Όλα τα τμήματα που είναι διαθέσιμα για διαμόρφωση παρατίθενται στο αναπτυσσόμενο μενού Τμήμα (Segment). Εάν ένα τμήμα έχει αντιστοιχιστεί σε ένα VLAN ή περιβάλλον εργασίας, θα εμφανίζει το αναγνωριστικό VLAN και τα μοντέλα Edge που συσχετίζονται με αυτό.

Όταν επιλέγετε ένα τμήμα για διαμόρφωση από το αναπτυσσόμενο μενού Τμήμα (Segment), ανάλογα με τις επιλογές του τμήματος, οι ρυθμίσεις που συσχετίζονται με αυτό το τμήμα εμφανίζονται στην περιοχή Τμήματα (Segments).