Μπορείτε να παρακολουθείτε τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής πολιτικής σύμφωνα με την προτεραιότητα και τα συσχετισμένα δεδομένα χρήσης δικτύου για ένα συγκεκριμένο Edge.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων της κυκλοφορίας του δικτύου:

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges) για να προβάλετε τα Edge που είναι συσχετισμένα με την επιχείρηση.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Επιχειρηματική προτεραιότητα (Business Priority).

Αποτελέσματα

Η καρτέλα προτεραιότητα Επιχειρηματική προτεραιότητα (Business Priority) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των προτεραιοτήτων της κυκλοφορίας του δικτύου για το επιλεγμένο Edge.

Στο επάνω μέρος της σελίδας, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να δείτε τις λεπτομέρειες των προτεραιοτήτων για την επιλεγμένη διάρκεια.

Επιλέξτε τις μετρήσεις από το αναπτυσσόμενο μενού για να προβάλετε τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την επιλεγμένη παράμετρο.

Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ομοιόμορφη κατανομή στον άξονα Y (Scale Y-axis evenly). Αυτή η επιλογή συγχρονίζει την κλίμακα του άξονα Υ μεταξύ των διαγραμμάτων. Εάν απαιτείται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο κάτω πίνακας εμφανίζει τις λεπτομέρειες των επιλεγμένων μετρήσεων για τις επιχειρηματικές προτεραιότητες.